251/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus sotilasoikeudenkäyntiasetuksen 13 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntiasetuksen (964/83) 13 § seuraavasti:

13 §

Alioikeuden ja hovioikeuden päätöksellä sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitusta rangaistuksesta ja muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta sekä valtiolle tuomitusta korvauksesta on laadittava oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus.

Tuomioistuin, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoitusten tiedot järjestelmään. Tuomioistuimen on mahdollisimman pian tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päätyttyä ja viimeistään siinä ajassa kuin päätösilmoitusten lähettämisestä muutoin on voimassa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että tiedot ovat valmiit toimitettaviksi täytäntöönpanoon. Tuomiolauselmajärjestelmään tallennettaviin tietoihin merkitään, että oikeusministeriön on toimitettava tuloste tuomiolauselmajärjestelmään tallennetuista tiedoista täytäntöönpanokirjaksi tuomioistuimen ilmoittamalle viranomaiselle.

Korkeimman oikeuden on lähetettävä 1 momentissa tarkoitettua seuraamusta ja korvausta koskevan päätöksensä jäljennös oikeusministeriölle tai sotilasviranomaiselle sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Asetusta sovelletaan asiassa, jossa alioikeuden päätös on annettu asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.