230/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Laki kunnallisten luottamushenkilöiden eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetun kunnallisten luottamushenkilöiden eläkelain (578/77) 5 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Eläketurvasta, joka käsittää vanhuus- ja työkyvyttömyyseläketurvan, määrätään kunnallisten luottamushenkilöiden eläkesäännössä. Eläkesäännön samoin kuin 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahaston säännöt hyväksyy kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Tätä lakia sovelletaan eläketapahtumaan, joka on sattunut tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Ylimääräisiä luottamushenkilöeläkkeitä ei kuitenkaan myönnetä lain voimaantulon jälkeen saapuneiden hakemusten perusteella.

Hallituksen esitys 219/91
Sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 26/91

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.