228/1992

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1992

Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten normaalihinnoista vuonna 1992

Valtioneuvosto on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 13 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1147/88), opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Kirjastorakennusten ja -huoneistojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohti ovat seuraavat:


kirjastotilat         7 950 mk 
kirjastoauton säilytystilat  6 100 mk 
asunto             5 600 mk 
kiinteistön hoitotilat     7 000 mk
 
2 §

Edellä ilmoitetut normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohti ovat rakennuskustannusindeksin pisteluvun 103 kustannustasossa. Kirjastorakennukselle ja kirjastohuoneistolle määrättävä normaalihinta on tarkistettava toteuttamisohjelman hyväksymispäivänä tiedossa olevan viimeisen rakennuskustannusindeksin tasoon.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1992.

Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1992 ja se on voimassa vuoden 1992 loppuun.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1992

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Kulttuuriasiainneuvos
Anneli Äyräs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.