226/1992

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1992

Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä

muuttanut ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä 6 päivänä tammikuuta 1977 annetun valtioneuvoston päätöksen (37/77) 3 ja 5 §:n, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä helmikuuta 1983 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (218/83), seuraavasti:

3 §

Eläkkeen määrä on 66 prosenttia eläkkeen myöntämisvuoden alussa valtion A 2 palkkausluokkaan kuuluvassa virassa suoritetun peruspalkan ja II kalleusryhmän mukaisten viiden ikälisän yhteismäärästä.

5 §

Eläkkeitä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa. Kunakin vuonna myönnettäviä eläkkeitä koskevat hakemukset on jätettävä helmikuun loppuun mennessä opetusministeriölle. Hakemuksista opetusministeriö hankkii toimittajalautakunnan lausunnon.

Toimittajalautakuntaan, jonka opetusministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Lautakunnan jäsenistä tulee kahden edustaa opetusministeriötä, neljän Suomen sanomalehtimiesten liitto - Finlands journalistförbund ry:tä, yhden Päätoimittajien yhdistys - Chefredaktörernas förening ry:tä ja yhden Aikakauslehtien Päätoimittajien yhdistys ry:tä. Opetusministeriö nimeää lautakunnan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan lautakunta valitsee keskuudestaan.


Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1992

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Rauno Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.