217/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista 14 päivänä syyskuuta 1973 annetun asetuksen (728/73) 8 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1650/91), seuraavasti:

8 §

Erioikeuslain säännöksiä sovelletaan seuraaviin hallitusten välisten järjestöjen valtuuskuntiin ja niiden jäseniin:

Yhdistyneet Kansakunnat ja sen erityisjärjestöt;

Kansainvälinen Atomienergiajärjestö (IAEA);

Aasian Kehityspankki (ADB);

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD);

Euroopan neuvosto (EN);

Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA);

Euroopan yhteisöt (EY);

Länsi-Euroopan Unioni (WEU);

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO);

Pohjois-Atlantin liitto (NATO);

Pohjoismaiden neuvosto (PN);

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD);

Kansainvälinen Tietoliikennetekokuujärjestö (INTELSAT);

Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus (GATT);

Tulliyhteistyöneuvosto (CCC).


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.