212/1992

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1 §:n 3 ja 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (577/91) seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


3) sisäasiainministeriön kansliapäällikön ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat sekä Valtion pelastuskoulun ja Valtion pelastusopiston yliopettajan, vanhemman opettajan ja opettajan peruspalkkaiset virat;


6) opetusministeriön kansliapäällikön sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikön sopimuspalkkaiset virat, korkeakoulujen alaltaan vaihtuvat sopimuspalkkaiset professorin virat, Helsingin yliopiston johtajan (biotekniikan instituutti, teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos ja matematiikan tutkimuslaitos), täydennyskoulutuskeskuksen johtajan ja Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat sekä kehitysmaainstituutin johtajan ja biotekniikan instituutin tutkimusjohtajan peruspalkkaiset virat, Tampereen yliopiston teatterityön professorin sopimuspalkkainen virka ja johtajan (yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos) sopimuspalkkainen virka, Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professorin peruspalkkaiset virat ja johtajan (Metsähovin radiotutkimusasema) sopimuspalkkainen virka, Sibelius-Akatemian taiteellista pätevyyttä edellyttävät professorin peruspalkkaiset virat, teatterikorkeakoulun professorin ja koulutuskeskuksen johtajan sopimuspalkkaiset virat ja apulaisprofessorin peruspalkkaiset virat, kuvataideakatemian professorin, yliopettajan ja lehtorin sopimuspalkkaiset virat, taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen johtajan, professorin ja apulaisprofessorin sopimuspalkkaiset virat, opetushallituksen opetusneuvoksen sopimuspalkkaiset virat, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka, Suomen Akatemian tutkimusjohtajan ja tutkijaprofessorin sopimuspalkkaiset virat sekä erikoistutkijan peruspalkkainen virka, valtion taidemuseon ylijohtajan, museonjohtajan ja keskusarkistonhoitajan sopimuspalkkaiset virat, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan sopimuspalkkainen virka sekä opetusministeriön alaiset taiteilijaprofessorin virat;Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.