207/1992

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eduskunnan virkamiehistä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1255/87) 4 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale seuraavasti:

4 §

Virkoja voidaan perustaa valtion talousarviossa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Talousarvioesityksen perusteluissa on ilmoitettava sellaisten perustettavien päätoimisten virkojen lukumäärä ja pääasiallinen tehtäväalue, joita ei ole 2 momentin nojalla eriteltävä talousarviossa.

Seuraavia virkoja sekä niitä virka-asemaltaan vastaavia tai ylempiä virkoja ei saa perustaa, ellei kutakin virkaa ole talousarviossa eritelty:Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 226/91
Perustuslakivaliok. miet. 1/92

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.