185/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1992

Asetus ammatillisten opettajakorkeakoulujen, ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen ja valtion ammatillisten oppilaitosten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen, ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen ja valtion ammatillisten oppilaitosten suoritteista perittävistä maksuista 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1383/90) nimike, 1 § ja 6 §:n 4 momentti seuraavasti:

Asetus

opetushallituksen toimialaan kuuluvien eräiden valtion koulujen ja oppilaitosten suoritteista perittävistä maksuista

1 §

Ammatilliset opettajakorkeakoulut, ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus, Heinolan kurssikeskus, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Suomalais-venäläinen koulu, kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten koulut ja valtion ammatilliset oppilaitokset perivät palvelu- ja tutkimustoiminnastaan valtiolle maksuja siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

6 §

Välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 90 prosenttia 1 momentin mukaan lasketuista työkustannuksista. Työkustannuksiin ei kuitenkaan lueta opetus- ja muita vastaavia palkkioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.