181/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1992

Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (735/90) 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetuksen 13 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 18 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Johtokunta

Johtokunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättää oikeusministeriö.

4 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) ohjata, valvoa ja edistää koulutuskeskuksen toimintaa;

2) tehdä ehdotus koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuotuiseksi tulo- ja menoarvioksi;

3) vahvistaa kunkin vuoden koulutusohjelma;

4) tehdä vankeinhoito-osastolle esitys opiskelijoiden ottamisesta vankeinhoidon perustutkintoa suorittamaan;

5) päättää opiskelijoiden ottamisesta vankeinhoitotutkintoa ja vankeinhoidon jatkotutkintoa suorittamaan sekä pätevöitymiskoulutukseen;

6) hyväksyä tutkintojen opetussuunnitelmat; sekä

7) käsitellä muut laajakantoiset ja tärkeät koulutuskeskuksen toimialaan kuuluvat asiat.


13 §
Tutkintojärjestelmä

Koulutuskeskus järjestää tarvittaessa vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevalle henkilöstölle pätevöitymiskoulutusta vartijan tehtäviin. Pätevöitymiskoulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta on voimassa, mitä vartijan tutkinnosta säädetään.


18 §
Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksista 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuun pätevöitymiskoulutukseen päättää oikeusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.