169/1992

Eduskunnan päätös eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1919 hyväksytyn eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön (2/20) 20 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, sellaisena kuin se on 20 päivänä marraskuuta 1990 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (1226/90), näin kuuluvaksi:

20 §

Oikeusasiamiehen kansliassa voi olla kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen, vanhemman oikeusasiamiehensihteerin, nuoremman oikeusasiamiehensihteerin, tiedotussihteerin, tarkastajan, notaarin, osastosihteerin, kirjaajan, arkistonhoitajan, apulaiskirjaajan ja toimistosihteerin virkoja. Lisäksi oikeusasiamiehen kansliaan voidaan talousarvion rajoissa ottaa tilapäisiä virkamiehiä.Tämä johtosäännön muutos tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1992

Eduskunnan puolesta


Saara-Maria Paakkinen puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.