168/1992

Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön 10 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä helmikuuta 1987 hyväksytyn eduskunnan kanslian ohjesäännön (320/87) 10 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan sekä 12 §:n suomenkielinen sanamuoto näin kuuluviksi:

10 §

Hallinto-osasto käsittelee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) eduskunnan talousarviota ja taloudenhoitoa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua;

2) eduskunnan oikeusasiamiehen, valtiontilintarkastajain ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslian sekä eduskunnan kirjaston talousarviota sekä kirjanpitoa ja maksuliikettä samoin kuin yhteistyötä mainittujen toimielinten kanssa;


12 §

Tilitoimiston tehtävänä on huolehtia eduskunnan samoin kuin eduskunnan oikeusasiamiehen, valtiontilintarkastajain ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslian sekä Eduskunnan kirjaston talousarvioon, kirjanpitoon ja maksuliikkeeseen liittyvistä tehtävistä siten kuin eduskunnan tilisäännössä ja tiliohjesäännössä on tarkemmin säädetty ja määrätty.


Nämä ohjesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 25 päivänä helmiluuta 1992

Eduskunnan puolesta


Saara-Maria Paakkinen puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.