155/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992

Asetus yhteisantennilaitosten tarkastuksista suoritettavista maksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan yhteisantennilaitosten tarkastuksista suoritettavista maksuista 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen (994/80) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (152/89), seuraavasti:

2 §

Tarkastuksen suorittaja on oikeutettu perimään seuraavat tarkastusmaksut:

1) perusmaksu 600 markkaa; sekä

2) perusmaksun lisäksi tarkastettavan laitteiston koosta riippuvat maksut:

a) vahvistinmaksu 600 markkaa jokaiselta tarkastettavalta yhteisantennilaitoksen jakoverkkoa syöttävältä vahvistimelta;

b) kanavamaksu 60 markkaa jokaiselta tarkastettavalta televisiokanavalta; ja

c) antennipistorasiamaksu 20 markkaa jokaiselta tarkastettavalta antennipistorasialta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa valmistuneiden ja tarkastuksen suorittajalle ilmoitettujen yhteisantennilaitosten tarkastuksista perittäviin maksuihin sovelletaan 2 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se on 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.