154/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992

Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetusministeriöstä 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun asetuksen (136/90) 1 §:n 1 momentin 2 kohdan, 6 §:n edellä olevan väliotsikon, 6 §:n 1 momentin johdantolauseen ja 14 §:n 1 momentin 3 kohdan suomenkielinen sanamuoto, 14 §:n 1 momentin 7 kohta, 15 §, 19 §:n 2 momentti sekä 34 §:n 1 momentin 6 kohta,

näistä 14 §:n 1 momentin 7 kohta ja 15 § sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (259/91), seuraavasti:

1 §

Opetusministeriössä on sen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten:


2) kulttuuriosasto sekä liikunta- ja nuoriso-osasto, jotka muodostavat kulttuuripolitiikan linjan.


Liikunta- ja nuoriso-osasto
6 §

Liikunta- ja nuoriso-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


14 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) ylijohtajalla sekä liikunta- ja nuoriso-osaston osastopäälliköllä korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys osaston toimialaan sekä hallintoon;


7) opetusneuvoksella, korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, rakennusneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;


15 §

Osastopäällikön viran haltijalla on ylijohtajan ja kouluosaston apulaisosastopäällikön viran haltijalla opetusasiainneuvoksen arvonimi.

19 §

Lyhytaikaisen, enintään kahdeksan arkipäivää kestävän virkavapauden tai virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteessa olevalle myöntää kuitenkin työjärjestyksessä määrätyissä tapauksissa siinä määrätyn yksikön päällikkö.

34 §

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


6) valtion maaomaisuuden ja tuloatuottavien oikeuksien luovuttamista tai vuokraamista osaston toimialalla;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.