133/1992

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 5 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1130/89), sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 15 päivänä joulukuuta 1989 annetulla asetuksella sekä 17 päivänä kesäkuuta 1983, 8 päivänä marraskuuta 1985 ja 20 päivänä joulukuuta 1991 annetuilla asetuksilla (518/83, 847/85 ja 1611/91), uusi 6 momentti seuraavasti:

5 §

Tässä pykälässä tarkoitettuja maksuja ei peritä alle 19-vuotiaalta potilaalta.


Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä varatusta hammashoitoajasta peritään potilaalta 150 markan maksu. Maksu jätetään kuitenkin perimättä, jos hammashoitoajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy tai jos maksun periminen muusta syystä ei ole perusteltua.


Tämän asetuksen 5 §:n 4 momentti tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992 ja 5 §:n 6 momentti 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.