79/1992

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1992

Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä elokuuta 1985 annetun poliisiasetuksen (737/85) 51 §:n 1 kohdan e, m ja n alakohta sekä 8 kohta sellaisena kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1162/87),

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 36 §:n 2 momentin 1 kohta, 51 §:n 1 kohdan d alakohta, 2 kohdan g alakohta, 9 kohta, 53 §:n 2 momentti ja 66 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti, 36 §:n 2 momentin 1 kohta ja 66 §:n 1 momentti 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (426/91), 51 §:n 1 kohdan d alakohta ja 9 kohta sekä 53 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1162/87) sekä 51 §:n 2 kohdan g alakohta 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa asetuksessa (249/90), näin kuuluviksi:

5 §

Poliisiosaston järjestys- ja rikospoliisitoiminnan toimintayksikön ja liikenteen toimintayksikön ylitarkastajalla sekä poliisitoiminnan kehittämisyksikön kehittämistoiminnasta vastaavalla ylitarkastajalla on oikeus antaa poliisin toimintaa yksittäistapauksessa koskevia käskyjä ja ohjeita.

36 §

Poliisimiehiä ovat:

1) poliisipäällystöön kuuluvat poliisiylijohtaja, poliisiylitarkastaja, sisäasiainministeriön poliisiosaston järjestys- ja rikospoliisitoiminnan toimintayksikön ylitarkastaja, liikenteen toimintayksikön ylitarkastaja ja poliisitoiminnan kehittämisyksikön kehittämistoiminnasta vastaava ylitarkastaja, poliisitarkastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninylikomisario, lääninkomisario, nimismies, apulaisnimismies, poliisimestari, apulaispoliisimestari, hallinto-osaston johtaja, ajokorttitoimiston toimistonjohtaja, lupapalvelutoimiston toimistonjohtaja, passitoimiston toimistonjohtaja, ulkomaalaistoimiston toimistonjohtaja, keskusrikospoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö sekä keskusrikospoliisin toimistopäällikkö, suojelupoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö sekä suojelupoliisin osastopäällikkö, ylitarkastaja ja tarkastaja, poliisiopiston johtaja, poliisikoulun johtaja, poliisikoiralaitoksen johtaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario.


51 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tämän lisäksi vaaditaan:

1) paikallispoliisin


d) apulaisnimismieheltä sekä Helsingin, Tampereen ja Turun poliisilaitoksen hallinto-osaston johtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto;


2) keskusrikospoliisin


g) laboratorionjohtajalta, rikoskemistiltä, rikosinsinööriltä ja tutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;


9) poliisivarikon päälliköltä diplomi-insinöörin tutkinto taikka insinöörin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;


53 §

Apulaisnimismiehen ja muun kuin 52 §:n 3 momentissa tarkoitetun apulaispoliisimestarin sekä paikallispoliisin rikostarkastajan, osastonjohtajan, rikosylikomisarion, ylikomisarion, toimistonjohtajan, kamreerin, rikoskomisarion, komisarion ja automestarin nimittää lääninhallitus poliisipiirin päällikön esityksestä.

66 §

Poliisiylijohtajalla, poliisiylitarkastajalla, poliisiosaston järjestys- ja rikopoliisitoiminnan toimintayksikön ylitarkastajalla, liikenteen toimintayksikön ylitarkastajalla, poliisitoiminnan kehittämisyksikön kehittämistoiminnasta vastaavalla ylitarkastajalla, poliisiosaston ylikomisariolla, poliisitarkastajalla, apulaispoliisitarkastajalla, lääninylikomisariolla, lääninkomisariolla, poliisipiirin päälliköllä, apulaisnimismiehellä, apulaispoliisimestarilla, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajalla, ylikomisariolla ja komisariolla sekä vanhemmalla konstaapelilla, paikallipoliisin järjestyspoliisitehtävissä toimivalla ja liikkuvan poliisin poliisimiehellä, poliisikoiralaitoksen ylikonstaapelilla, poliisikokelaalla, ylivartijavahtimestarilla ja vahtimestarilla tulee olla virkapuku. Poliisikokelaalla ja muulla poliisioppilaitoksen oppilaalla voi olla virkapukuna oppilaspuku.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.