75/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista 1 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (202/91) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 10 §, 18 §:n 2 momentti ja 20 § seuraavasti:

Patenttiasiat
2 §

Patenttihakemusasioissa on 3 §:ssä säädettyjen vuosimaksujen lisäksi suoritettava seuraavat maksut:


                             mk 
Hakemusmaksu patenttilain 8 §:n 6 momentin
 mukaan suomalaisesta patenttihakemuksesta:
 perusmaksu                      1 100 
 lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä
 patenttivaatimuksesta                  110 
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta
 patenttilain 31 §:n 1 momentin tai
 38 §:n 2 momentin mukaan               1 100 
Hakemusmaksu patenttilain 8 §:n 6 momentin
 mukaan kansainvälisestä patenttihakemuksesta,
 jota jatketaan patenttilain 31 §:n mukaan,
 tai patenttihakemuksesta, joka annetaan
 patenttilain 38 §:n mukaan: 
 perusmaksu katsotaan suoritetuksi patenttilain
 31 ja 38 §:n mukaan suoritettavalla maksulla 
 lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä
 patenttivaatimuksesta                  110 
 erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta
 jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan
 ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu
 kansainvälistä uutuustutkimusta, eikä patenttilain
 36 tai 37 §:ää ole sovellettava            1 100 
 erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta
 jatketaan patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaan
 ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu
 kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta,
 eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole
 sovellettava                     1 100 
Lisämaksu patenttilain 31 §:n
 3 momentin mukaisesta lisäajasta            500 
Lähettämismaksu patenttiasetuksen (669/80)
 46 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan            700 
Maksu tutkimuksesta patenttilain
 36 tai 37 §:n mukaan                 1 100 
Maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta
 patenttilain 15 §:n 3 momentin ja 20 §:n
 1 momentin mukaan                    300 
 milloin hakemus on jo aikaisemmin otettu
 uudelleen käsiteltäväksi                600 
Nähtäväksipanomaksu patenttilain 20 §:n
 1 momentin mukaan
 perusmaksu painatuksesta                450 
 lisämaksu painatuksesta jokaiselta sivulta,
 jolla hakemus ylittää neljä sivua, sivujen luku
 lasketaan painettaviksi tarkoitettujen
 asiakirjojen mukaan                   55 
 lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu
 sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottu
 tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää
 niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu
 on suoritettu                      110 
Maksu patenttiasetuksen 47 §:ssä
 tarkoitetusta etuoikeusasiakirjan toimittamisesta
 todistuksesta suoritettavan
 leimaveron lisäksi                   100 
Ratkaisumaksu patenttilain
 71 a §:n mukaan                    1 100 
Tilausmaksu välipäätöksen
 viiteasiakirjoista                   100 
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjojen
 toimittamisesta kahtena kopiona             150
 

3 §

Patenttihakemuksista ja patenteista on suoritettava seuraavat vuosimaksut:


              mk 
1-3 maksuvuodelta      700 
 4   ,,         500 
 5   ,,         600 
 6   ,,         750 
 7   ,,         900 
 8   ,,        1 050 
 9   ,,        1 250 
 10   ,,        1 450 
 11   ,,        1 700 
 12   ,,        1 950 
 13   ,,        2 250 
 14   ,,        2 550 
 15   ,,        2 850 
 16   ,,        3 200 
 17   ,,        3 500 
 18   ,,        3 800 
 19   ,,        4 100 
 20   ,,        4 400


Tavaramerkkiasiat
8 §

Tavaramerkkiä koskevissa asioissa on hakemusta tehtäessä suoritettava seuraavat maksut:


                            mk 
Tavaramerkin rekisteröinnin
 hakemusmaksu                      1 000 
Rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu     1 070 
Rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu, jos
 hakemus jätetään rekisteröintikauden
 päättymisen jälkeen                  1 150 
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu    1 300 
Yhteismerkin rekisteröinnin
 uudistamishakemusmaksu                 1 450 
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamishakemus-
 maksu, jos hakemus jätetään rekisteröinti-
 kauden päättymisen jälkeen               1 600 
Lisämaksu:
 luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta
 ensimmäisen luokan jälkeen                370 
 luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta
 ensimmäisen luokan jälkeen                560 
Maksu tavaramerkkilain (7/64) 19 §:ssä
 tarkoitetun määräajan pidentämisestä           250 
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemus-
 maksu                          230 
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä
 merkinnästä, kultakin merkinnältä            230
 

10 §

Tavaramerkkiasetuksen (296/64) 20 §:ssä tarkoitetusta ennakkotutkimuksesta suoritetaan tiedustelua tehtäessä korvauksena 160 markkaa kultakin luokalta.

Mikrofilmijäljennökset
18 §

Mikrofilmijäljennöksenä annettavasta kaupparekisteristä siihen tehtävine lisäyksineen ja muutoksineen suoritetaan kertakorvauksena 18 000 markkaa sekä sen lisäksi vuotuiskorvauksena kultakin vuodelta 6 400 markkaa.


Jäljennökset
20 §

Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta A 4-kokoa olevasta oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä, joka on sähköstaattinen kopio, lämpökopio tai niihin verrattava kopio, peritään maksuna 3 markkaa sivulta. A 4-kokoa olevasta mikrofilmi- tai korttisuurennoksesta ilman filmausta peritään maksuna 5 markkaa sivulta.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.