52/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan tielaitoksesta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun asetuksen (126/90) 19 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 4 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 2 momentti, 15 § ja 19 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §

Tiepiiriä johtaa ja sen toiminnasta vastaa tiejohtaja.

9 §

Tielaitosta johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtaja apunaan ylijohtaja, johtajat ja tiejohtajat huomioon ottaen tielaitokselle kuuluvat tehtävät ja sille asetetut tavoitteet.


12 §

Tielaitoksen pääjohtajalta, ylijohtajalta ja johtajalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvää johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä toimialaan.

Tielaitoksen tiejohtajalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvää johtamistaitoa ja laajaa perehtyneisyyttä tienpidon tehtäviin.

13 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.


15 §

Johtajan ja tiejohtajan nimittää johtokunta.

Tiehallitukseen ja sen palveluyksiköihin sijoitetut virat täyttää ja tiehallituksen ja sen palveluyksiköiden työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

Tiepiireihin sijoitetut virat täyttää ja tiepiirien työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa tiejohtaja, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

19 §

Ylijohtajan, johtajan ja tiejohtajan sijaisen määrää pääjohtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.