48/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Laki tilastokeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion tilastotointa varten on valtiovarainministeriön hallinnonalalla tilastokeskus.

2 §

Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa.

Lisäksi tilastokeskus suorittaa sille erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

3 §

Tilastokeskuksessa on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

4 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan tilastokeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1970 annettu laki (796/70) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavan lain 2 ja 3 § jäävät kuitenkin edelleen voimaan, kunnes lailla toisin säädetään.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 92/91
Hallintovaliok. miet. 5/91

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.