42/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1992

Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut leimaverolain soveltamisesta 6 päivänä elokuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen (663/43) 4 §:n, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (569/89), näin kuuluvaksi:

4 §

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla annetaan arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta, varustetaan leimalla allamainituin määrin:

      1) jos asianomainen    2) jos asianomainen
      ei ole päätoimisessa    on päätoimisessa vir-
      virka- tai työsuhteessa  ka- tai työsuhteessa
      taikka muussa siihen    taikka muussa siihen
      verrattavassa palvelussuh- verrattavassa pal-
      teessa valtioon, kuntaan  velussuhteessa
      tai kirkkoon        valtioon, kuntaan
                    tai kirkkoon 
              mk     mk
valtioneuvos        250 000   62 500
vuorineuvos        250 000   62 500
energianeuvos       172 000   43 000
erikoislähettiläs ja täysi-
 valtainen ministeri    172 000   43 000
kauppaneuvos        172 000   43 000
liikenneneuvos       172 000   43 000
maanviljelysneuvos     172 000   43 000
matkailuneuvos       172 000   43 000
merenkulkuneuvos      172 000   43 000
metsäneuvos        172 000   43 000
ministeri         172 000   43 000
teollisuusneuvos      172 000   43 000
valtiopäiväneuvos     172 000   43 000
viestintäneuvos      172 000   43 000
ylipormestari       172 000   43 000
apteekkineuvos       125 000   31 250
vakuutusneuvos       125 000   31 250
yrittäjäneuvos       125 000   31 250
kaupunginjohtaja      100 000   25 000
kaupunkineuvos       100 000   25 000
arkkiatri          85 000   21 250
laamanni          85 000   21 250
maaneuvos          85 000   21 250
patenttineuvos       85 000   21 250
rakennusneuvos       85 000   21 250
kanslianeuvos        62 000   15 500
lehdistöneuvos       62 000   15 500
maakuntaneuvos       62 000   15 500
professori         62 000   15 500
budjettineuvos       45 000   11 250
eläinlääkintöneuvos     45 000   11 250
eräneuvos          45 000   11 250
hallitusneuvos       45 000   11 250
kalastusneuvos       45 000   11 250
kenttäpiispa        45 000   11 250
kunnallisneuvos       45 000   11 250
liikuntaneuvos       45 000   11 250
lääkintöneuvos       45 000   11 250
maanmittausneuvos      45 000   11 250
metsätalousneuvos      45 000   11 250
museoneuvos         45 000   11 250
poliisineuvos        45 000   11 250
pääkonsuli         45 000   11 250
satamaneuvos        45 000   11 250
verotusneuvos        45 000   11 250
elokuvaneuvos        32 000   8 000
kalatalousneuvos      32 000   8 000
kamarineuvos        32 000   8 000
kaupallinen neuvos     32 000   8 000
kihlakunnanneuvos      32 000   8 000
kiinteistöneuvos      32 000   8 000
kirjastoneuvos       32 000   8 000
kotiseutuneuvos       32 000   8 000
kotiteollisuusneuvos    32 000   8 000
kouluneuvos         32 000   8 000
kunnanjohtaja        32 000   8 000
käsityöneuvos        32 000   8 000
luotsineuvos        32 000   8 000
lähetystöneuvos       32 000   8 000
musiikkineuvos       32 000   8 000
opetusneuvos        32 000   8 000
pitäjänneuvos        32 000   8 000
pormestari         32 000   8 000
puutarhaneuvos       32 000   8 000
revisioneuvos        32 000   8 000
seurakuntaneuvos      32 000   8 000
sosiaalineuvos       32 000   8 000
talousneuvos        32 000   8 000
teatterineuvos       32 000   8 000
terveydenhuoltoneuvos    32 000   8 000
uittoneuvos         32 000   8 000
yliagronomi         22 000   5 500
yliarkkitehti        22 000   5 500
yli-insinööri        22 000   5 500
yli-intendentti       22 000   5 500
ylimetsänhoitaja      22 000   5 500
konsuli           17 000   4 250
lähetystösihteeri      17 000   4 250
taloustirehtööri      17 000   4 250
ylikamreeri         17 000   4 250
ylirakennusmestari     17 000   4 250
rehtori           14 000   3 500
varakonsuli         14 000   3 500
yliopettaja         5 500   1 375
asessori           4 000   1 000
eläinlääkintöasessori    4 000   1 000
lehtori           4 000   1 000
intendentti         3 300    825
kamreeri           3 300    825
postimestari         3 300    825
rovasti           3 300    825
sotakamreeri         3 300    825
lentokapteeni        1 700    425
varatuomari          400    200
director cantus        350    200
director musices        350    200
 

Edellä 2 sarakkeessa mainituin määrin leimataan myös asiakirja, jolla arvonimi annetaan valtion, kunnan tai kirkon palveluksesta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle.

Kun annetaan sellainen arvonimi, jota ei ole 1 momentissa mainittu, määrää valtioneuvosto, paljonko sitä koskevasta asiakirjasta on leimaveroa suoritettava.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.