42/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1992

Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut leimaverolain soveltamisesta 6 päivänä elokuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen (663/43) 4 §:n, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (569/89), näin kuuluvaksi:

4 §

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla annetaan arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta, varustetaan leimalla allamainituin määrin:

            1) jos asianomainen        2) jos asianomainen
            ei ole päätoimisessa       on päätoimisessa vir-
            virka- tai työsuhteessa    ka- tai työsuhteessa
            taikka muussa siihen       taikka muussa siihen
            verrattavassa palvelussuh- verrattavassa pal-
            teessa valtioon, kuntaan   velussuhteessa
            tai kirkkoon               valtioon, kuntaan
                                       tai kirkkoon 
                           mk          mk
valtioneuvos               250 000     62 500
vuorineuvos                250 000     62 500
energianeuvos              172 000     43 000
erikoislähettiläs ja täysi-
 valtainen ministeri       172 000     43 000
kauppaneuvos               172 000     43 000
liikenneneuvos             172 000     43 000
maanviljelysneuvos         172 000     43 000
matkailuneuvos             172 000     43 000
merenkulkuneuvos           172 000     43 000
metsäneuvos                172 000     43 000
ministeri                  172 000     43 000
teollisuusneuvos           172 000     43 000
valtiopäiväneuvos          172 000     43 000
viestintäneuvos            172 000     43 000
ylipormestari              172 000     43 000
apteekkineuvos             125 000     31 250
vakuutusneuvos             125 000     31 250
yrittäjäneuvos             125 000     31 250
kaupunginjohtaja           100 000     25 000
kaupunkineuvos             100 000     25 000
arkkiatri                   85 000     21 250
laamanni                    85 000     21 250
maaneuvos                   85 000     21 250
patenttineuvos              85 000     21 250
rakennusneuvos              85 000     21 250
kanslianeuvos               62 000     15 500
lehdistöneuvos              62 000     15 500
maakuntaneuvos              62 000     15 500
professori                  62 000     15 500
budjettineuvos              45 000     11 250
eläinlääkintöneuvos         45 000     11 250
eräneuvos                   45 000     11 250
hallitusneuvos              45 000     11 250
kalastusneuvos              45 000     11 250
kenttäpiispa                45 000     11 250
kunnallisneuvos             45 000     11 250
liikuntaneuvos              45 000     11 250
lääkintöneuvos              45 000     11 250
maanmittausneuvos           45 000     11 250
metsätalousneuvos           45 000     11 250
museoneuvos                 45 000     11 250
poliisineuvos               45 000     11 250
pääkonsuli                  45 000     11 250
satamaneuvos                45 000     11 250
verotusneuvos               45 000     11 250
elokuvaneuvos               32 000      8 000
kalatalousneuvos            32 000      8 000
kamarineuvos                32 000      8 000
kaupallinen neuvos          32 000      8 000
kihlakunnanneuvos           32 000      8 000
kiinteistöneuvos            32 000      8 000
kirjastoneuvos              32 000      8 000
kotiseutuneuvos             32 000      8 000
kotiteollisuusneuvos        32 000      8 000
kouluneuvos                 32 000      8 000
kunnanjohtaja               32 000      8 000
käsityöneuvos               32 000      8 000
luotsineuvos                32 000      8 000
lähetystöneuvos             32 000      8 000
musiikkineuvos              32 000      8 000
opetusneuvos                32 000      8 000
pitäjänneuvos               32 000      8 000
pormestari                  32 000      8 000
puutarhaneuvos              32 000      8 000
revisioneuvos               32 000      8 000
seurakuntaneuvos            32 000      8 000
sosiaalineuvos              32 000      8 000
talousneuvos                32 000      8 000
teatterineuvos              32 000      8 000
terveydenhuoltoneuvos       32 000      8 000
uittoneuvos                 32 000      8 000
yliagronomi                 22 000      5 500
yliarkkitehti               22 000      5 500
yli-insinööri               22 000      5 500
yli-intendentti             22 000      5 500
ylimetsänhoitaja            22 000      5 500
konsuli                     17 000      4 250
lähetystösihteeri           17 000      4 250
taloustirehtööri            17 000      4 250
ylikamreeri                 17 000      4 250
ylirakennusmestari          17 000      4 250
rehtori                     14 000      3 500
varakonsuli                 14 000      3 500
yliopettaja                  5 500      1 375
asessori                     4 000      1 000
eläinlääkintöasessori        4 000      1 000
lehtori                      4 000      1 000
intendentti                  3 300        825
kamreeri                     3 300        825
postimestari                 3 300        825
rovasti                      3 300        825
sotakamreeri                 3 300        825
lentokapteeni                1 700        425
varatuomari                    400        200
director cantus                350        200
director musices               350        200
 

Edellä 2 sarakkeessa mainituin määrin leimataan myös asiakirja, jolla arvonimi annetaan valtion, kunnan tai kirkon palveluksesta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle.

Kun annetaan sellainen arvonimi, jota ei ole 1 momentissa mainittu, määrää valtioneuvosto, paljonko sitä koskevasta asiakirjasta on leimaveroa suoritettava.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.