20/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1992

Laki tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tieteellisen tutkimuksen järjestelystä 5 päivänä joulukuuta 1969 annetun lain (760/69) 4 a §,

sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (952/81), sekä

lisätään lakiin uusi 4 b § seuraavasti:

4 a §

Suomen Akatemian tutkimusvirkaan ei sovelleta valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annettua lakia (149/22).

4 b §

Virkamiehelle, joka on ennestään määräajaksi nimitettynä tai siirrettynä korkeakoulun virkaan ja joka nimitetään tai siirretään määräajaksi Suomen Akatemian tutkimusvirkaan, voidaan myöntää täksi ajaksi virkavapautta ensiksi tarkoitetusta virasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.