11/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista

Valtiovarainministeriö on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 4 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/88) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja liiketoimintaa harjoittavia valtion virastoja ja laitoksia, joiden liiketoiminnan käyttötulot ja käyttömenot voidaan ottaa tulo- ja menoarvioon bruttomääräisinä sarakkeen ulkopuolelle, ovat:

Puolustusministeriön hallinnonala

Valtion pukutehdas

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta:

Jokioisten siemenkeskus

Siemenperunakeskus

Metsähallitus

Valtion margariinitehdas

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Valtion hankintakeskus

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1992 ja sitä noudatetaan 1 päivästä tammikuuta 1992 lukien toistaiseksi. Tällä päätöksellä kumotaan liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista 10 päivänä tammikuuta 1991 annettu valtiovarainministeriön päätös (14/91).

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kirsti Vallinheimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.