7/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1992

Laki liikevaihtoverolain 47 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 47 §:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 13 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1426/91), seuraavasti:

47 §

Verovelvollinen saa vähentää, jollei 42 §:ssä toisin säädetä, seuraavista verollista liiketoimintaa varten verottomina hankkimistaan tavaroista laskennallisen veron, jonka suuruus on 17,5 prosenttia tavaran ostohinnasta tai maahan tuodun tavaran 35 §:ssä tarkoitetusta veron perusteesta:


6) myyjän omassa käytössä ollut tavara sekä muulta kuin verovelvolliselta ostettu teollisuuden raaka-aineena yleisesti käytettävä käytetty tavara, lukuun ottamatta 27 §:ssä tarkoitettuja verottomia tavaroita sekä verottomina hankittuja välittömästi 43 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa käytettyjä tavaroita.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1992. Lakia sovelletaan koneisiin ja laitteisiin, jotka toimitetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 204/91
Valtiovarainvaliok. miet. 69/91

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.