Säädökset alkuperäisinä: 1991

1300/1991
Laki verotuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1299/1991
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 35 §:n muuttamisesta
1298/1991
Asetus toisten lisävaltuuksien antamisesta asunto-olojen kehittämisrahastolle lainanottoon vuonna 1991
1297/1991
Asetus toisten lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1991 aikana
1296/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
1295/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
1294/1991
Asetus saamelaisten koulutusasiainneuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
1293/1991
Asetus Suomen ja Euroopan talousyhteisön välillä ERASMUS-ohjelman puitteissa tapahtuvasta yhteistyöstä koulutuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1292/1991
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista
1291/1991
Asetus Vaasan yliopistosta
1290/1991
Asetus Lapin yliopistosta
1289/1991
Asetus Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1288/1991
Asetus Åbo Akademista
1287/1991
Asetus ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yhteensovittamisesta
1286/1991
Verohallituksen päätös ennakoiden siirrosta vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa
1285/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtiokonttorin tapaturma-asiamiehistä
1284/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen poikkeuksista
1283/1991
Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehtojen yleisistä perusteista
1282/1991
Liikenneministeriön päätös linja-auto- ja taksiliikenteelle myönnettävästä peruspalveluliikenteen valtionavusta
1281/1991
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1280/1991
Asetus atomivastuulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1279/1991
Asetus filosofian tohtorin tutkinnosta
1278/1991
Asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla tehtyä Pariisin yleissopimusta täydentävää Brysselin lisäyleissopimusta muuttavan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1277/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös ruoka- ja ruokateollisuusperunan hintatason vakaannuttamisesta
1276/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien ja kunnan osan määräämisestä erityisalueiksi
1275/1991
Asetus kansanterveysasetuksen 8 a §:n kumoamisesta
1274/1991
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 6 a §:n muuttamisesta
1273/1991
Asetus erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1272/1991
Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1271/1991
Asetus Valtionrautateistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1270/1991
Asetus Posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1269/1991
Asetus peruskouluasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1268/1991
Asetus lukioasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1267/1991
Asetus peruskouluasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1266/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen 53 §:n muuttamisesta
1265/1991
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
1264/1991
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1263/1991
Asetus tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden A.1., A.2., E.3., E.4., E.6., F.1. ja F.3. voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1262/1991
Asetus tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden B.1., E.1. ja E.5. voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1261/1991
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1260/1991
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1259/1991
Asetus kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annettavista otteista ja muista tiedoista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1258/1991
Asetus korkeakoulujen opiskelujaksojen vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1257/1991
Asetus korkeakoulututkintojen akateemisesta tunnustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1256/1991
Asetus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuutta koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1255/1991
Asetus korkeakouluun pääsyyn oikeuttavien tutkintotodistusten vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1254/1991
Asetus ulkomailla opiskeleville opiskelijoille maksettavan opintotuen keskeytymättömästä maksamisesta tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
1253/1991
Asetus korkeakoulujen opiskelujaksojen yleisestä vastaavuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1252/1991
Valtioneuvoston päätös eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1991 annetun asetuksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
1251/1991
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteista suoritettavasta lisäverosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.