Säädökset alkuperäisinä: 1991

1349/1991
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä ympäristönsuojelutoimien edistämiseen Suomen lähialueilla Itä-Euroopassa
1348/1991
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
1347/1991
Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta
1346/1991
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1345/1991
Asetus eräistä rajavartiolaitoksen virkajärjestelyistä
1344/1991
Asetus Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1343/1991
Laki Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1342/1991
Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1341/1991
Suomen Pankin päätös Suomen Pankin vuoden 1986 tuhannen, viidensadan, sadan ja viidenkymmenen markan setelien Litt. A -mallien selitelmistä
1340/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1992
1339/1991
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta
1338/1991
Asetus eräistä radiolain ja teletoimintalain nojalla perittävistä maksuista
1337/1991
Verohallituksen päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista
1336/1991
VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
1335/1991
VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
1334/1991
Maa- ja metsätalousministeriöo päätös lohen kalastuksen rajoittamisesta Pohjanlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 1991
1333/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Vöyrin kunnasta Ylihärmän kuntaan
1332/1991
Asetus Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1331/1991
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
1330/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1990 metsänhoitomaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
1329/1991
Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta
1328/1991
Laki tasausverolain 6 §:n muuttamisesta
1327/1991
Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta
1326/1991
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1325/1991
Laki liikevaihtoverolain 127 §:n muuttamisesta
1324/1991
Laki arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta
1323/1991
Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta
1322/1991
Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta
1321/1991
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 9 ja 32 a §:n muuttamisesta
1320/1991
Laki perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta
1319/1991
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1318/1991
Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta
1317/1991
Laki verotuslain muuttamisesta
1316/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutavaran virallisen mittauksen perustoimitusmaksuista
1315/1991
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
1314/1991
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
1313/1991
Korkeimman oikeuden päätös hovioikeuksien työjärjestyksestä annetun korkeimman oikeuden päätöksen muuttamisesta
1312/1991
Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1311/1991
Laki tullilain muuttamisesta
1310/1991
Valtioneuvoston päätös alueellisen teknologiatoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista
1309/1991
Valtioneuvoston päätös lukion oppilaiden koulukuljetuksesta ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1308/1991
Valtioneuvoston päätös maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten suorittamisesta ammatillisten oppilaitosten oppilaille annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1307/1991
Asetus Jyväskylän yliopiston eräiden virkojen opetusalojen muuttamisesta
1306/1991
Asetus Sibelius-Akatemian, teatterikorkeakoulun ja taideteollisen korkeakoulun virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
1305/1991
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen määrätynlaista henkilökuljetusta maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1304/1991
Asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
1303/1991
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
1302/1991
Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta
1301/1991
Laki veronkantolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.