Säädökset alkuperäisinä: 1991

1400/1991
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1399/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös majoitus- ja ravitsemisliikkeiden elinkeinoilmoitukseen liitettävästä selvityksestä
1398/1991
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä ratkaisemaan eräitä verosopimuksessa tarkoitettuja asioita
1397/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
1396/1991
Laki ravintorasvaverosta annetun lain muuttamisesta
1395/1991
Laki luottoverolain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
1394/1991
Laki tulo- ja varallisuusverolain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1393/1991
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
1392/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
1391/1991
Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta
1390/1991
Asetus kalastustuloasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1389/1991
Asetus Ranskan kanssa keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1388/1991
Asetus Ranskan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1387/1991
Laki teurastetun siipikarjan ja syötävän metsänriistan maastaviennistä annetun lain kumoamisesta
1386/1991
Laki maataloustulolain eräiden säännösten soveltamisesta vuonna 1991
1385/1991
Laki pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta
1384/1991
Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
1383/1991
Muutoksia vuoden 1991 tulo- ja menoarvioon
1382/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös tuottajamaidon samahintaisuudesta sekä laatu- ja koostumushinnoittelun perusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4 ja 8 §:n muuttamisesta
1381/1991
Opetusministeriön päätös peruskoulussa järjestettävän lisäopetuksen perusteista annetun päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1380/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1379/1991
Valtioneuvoston päätös pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1378/1991
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1377/1991
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1376/1991
Asetus kansanterveysasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1375/1991
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1374/1991
Puolustusministeriön päätös kemiallisten taisteluaineiden raaka-aineista
1373/1991
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määristä palkan ulosmittauksessa
1372/1991
Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1371/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuodelta 1990 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron kantoajoista ja kantoeristä
1370/1991
Asetus rakennushallinnon suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1369/1991
Asetus rakennushallinnosta
1368/1991
Laki rakennushallinnosta
1367/1991
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
1366/1991
Laki investointivarauslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1365/1991
Laki sokeriverosta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
1364/1991
Laki öljyjätemaksusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1363/1991
Laki rehujen rasva- ja valkuaisverosta annetun lain muuttamisesta
1362/1991
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1361/1991
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1360/1991
Taimiaineistoasetus
1359/1991
Asetus Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sotilastiedon turvallisuutta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1358/1991
Asetus Amerikan Yhdysvaltojen kanssa puolustusmateriaalin hankintoja koskevista vastavuoroisista periaatteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1357/1991
Laki verohinnantaksojen lakkauttamisesta sekä niihin sisältyvien hintojen perusteella suoritettavien valtion menojen vakauttamisesta annetun lain kumoamisesta
1356/1991
Opetusministeriön päätös tallentamattomien äänija kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1355/1991
Asetus sairaalassa säteilyvahingollisessa työssä toimivien henkilöiden vuosilomasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1354/1991
Asetus kansanterveysasetuksen 6 c §:n muuttamisesta
1353/1991
Laki työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta
1352/1991
Laki pääkaupunkiseudun rakennusmaamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1351/1991
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
1351/1991
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.