Säädökset alkuperäisinä: 1991

1450/1991
Asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1449/1991
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1448/1991
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1447/1991
Asetus maa-ainesasetuksen 2 §:n 4 momentin kumoamisesta
1446/1991
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa
1445/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1992 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1444/1991
Verohallituksen päätös vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1443/1991
Asetus verotusasetuksen muuttamisesta
1442/1991
Laki vapaakuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
1441/1991
Laki vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä annetun lain muuttamisesta
1440/1991
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1439/1991
Asetus geodeettisesta laitoksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1438/1991
Asetus Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueesta
1437/1991
Asetus Aulangon luonnonsuojelualueesta
1436/1991
Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta
1435/1991
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1434/1991
Laki kasvinsuojelulain muuttamisesta
1433/1991
Laki lannoiteverosta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1432/1991
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1431/1991
Valtioneuvoston päätös tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1430/1991
Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi
1429/1991
Valtioneuvoston päätös ratkaisuvallan siirtämisestä eräissä ylimääräistä eläkettä koskevissa asioissa
1428/1991
Asetus eräiden eläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1427/1991
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1426/1991
Laki liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1425/1991
Asetus oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
1424/1991
Laki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1423/1991
Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta
1422/1991
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten vahinkoturvajärjestelmästä
1421/1991
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1992
1420/1991
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1419/1991
Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta
1418/1991
Asetus sähkölaitteiden tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1417/1991
Asetus Tampereen yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1416/1991
Laki raakapuun mittausja valvontatoimesta vientikaupassa annetun lain kumoamisesta
1415/1991
Valtioneuvoston päätös rakennushallinnon rakennuspiireistä
1414/1991
Valtioneuvoston päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1413/1991
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta
1412/1991
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1411/1991
Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa annetun asetuksen muuttamisesta
1410/1991
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen 2 ja 15 §:n muuttamisesta
1409/1991
Asetus väylämaksuasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1408/1991
Asetus merenkulkulaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1407/1991
Asetus luotsausmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1406/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen 65 §:n muuttamisesta
1405/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1404/1991
Asetus Valtion ravitsemiskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1403/1991
Asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta
1402/1991
Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1401/1991
Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.