Säädökset alkuperäisinä: 1991

1500/1991
Asetus Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1499/1991
Laki Espanjan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1498/1991
Asetus Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1497/1991
Laki Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1496/1991
Valtioneuvoston päätös rajan määräämisestä eräin osin Hankasalmen ja Laukaan kuntien, Hankasalmen ja Konneveden kuntien, Suolahden kaupungin ja Sumiaisten kunnan, Suolahden ja Äänekosken kaupunkien, Saarijärven ja Äänekosken kaupunkien, Saarijärven kaupungin ja Uuraisten kunnan, Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan, Karstulan ja Pylkönmäen kuntien, Karstulan ja Kyyjärven kuntien, Kivijärven ja Kannonkosken kuntien sekä Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien välillä
1495/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Enonkosken, Kangaslammin, Kerimäen, Punkaharjun, Sulkavan ja Savonrannan kunnista Savonlinnan kaupunkiin
1494/1991
Asetus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1493/1991
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksista vuonna 1992
1492/1991
Asetus Macaon kanssa eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1491/1991
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1490/1991
Asetus Hongkongin kanssa eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1489/1991
Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1488/1991
Asetus kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen voimassapitämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1487/1991
Laki ilmailulain muuttamisesta
1486/1991
Valtioneuvoston päätös energiapolitiikan neuvostosta
1485/1991
Valtioneuvoston päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista
1484/1991
Asetus Liikenneturvasta annetun asetuksen muuttamisesta
1483/1991
Asetus Euroopan avaruusjärjestön tiedeohjelmaan osallistumisen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1482/1991
Asetus Euroopan avaruusjärjestön liitännäisjäsenyyden jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1481/1991
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1480/1991
Laki ilmansuojelulain 23 §:n muuttamisesta
1479/1991
Laki tieliikennelain 86 ja 105 §:n muuttamisesta
1478/1991
Laki Valtion viljavarastosta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
1477/1991
Laki nuorisotyölain väliaikaisesta muuttamisesta
1476/1991
Laki liikuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
1475/1991
Laki kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1474/1991
sosiaali- ja terveysministeriön päätös ionisoimattoman säteilyn altistuksen enimmäisarvoista
1473/1991
Maa- ja metsauml;talousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisesta muualta Suomesta Oulujoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöalueelle, Kymijoen Voikkaan nousuesteen yläpuoliselle vesistöalueelle sekä Koutajoen ja Kemjoen Suomen puolella oleville latvavesistöalueille
1472/1991
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1471/1991
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1992
1470/1991
Valtioneuvoston päätös ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta
1469/1991
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
1468/1991
Asetus eräiden virkojen siirtämisestä ja erään viran nimen muuttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
1467/1991
Asetus sosiaali- ja terveyshaliltuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1466/1991
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1465/1991
Laki turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista
1464/1991
sosiaali- ja terveyshallituksen päätös lääkeluettelosta
1463/1991
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksusta
1462/1991
Laki kirkkolain muuttamisesta
1461/1991
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1460/1991
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1459/1991
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta torninostureihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1458/1991
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1457/1991
Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1456/1991
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1455/1991
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa
1454/1991
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1453/1991
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1452/1991
Valtioneuvoston päätös maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1451/1991
Asetus maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.