Säädökset alkuperäisinä: 1991

1550/1991
Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1549/1991
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1548/1991
Laki obligaatioja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta
1547/1991
Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1546/1991
Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain muuttamisesta
1545/1991
Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta
1544/1991
Rahoitustoimintalaki
1543/1991
Laki kuntien vapaaehtoisen yhdistymisen kannustamisesta vuosina 1992-1993 annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
1542/1991
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta
1541/1991
Asetus asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1992
1540/1991
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1992
1539/1991
Asetus merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1538/1991
Asetus oikeusministeriön tietojärjestelmien maksuista
1537/1991
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiön perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1536/1991
Laki tasausverolain muuttamisesta
1535/1991
Laki Helsingissä pidettävien Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä koskevien kokousten yhteydessä toimivasta verottomien tavaroiden myymälästä
1534/1991
Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta
1533/1991
Valtioneuvoston päätös asuntolainan vuosimaksusta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1532/1991
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1531/1991
Asetus sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1530/1991
Asetus sähkötöiden valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1529/1991
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1528/1991
Laki asuntotuotantolain 11 g §:n muuttamisesta
1527/1991
Laki opiskelijoiden asumistukien väliaikaisesta tarkistamisesta
1526
Maa- ja metsauml;talousministeriön päätös Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1992
1525/1991
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy:n määräämisestä toimimaan Loviisassa ja Ruotsinpyhtäällä
1524/1991
Asetus tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1523/1991
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tullija tuontimaksuetuuksista
1522/1991
Asetus valtion tulo- ja menoarvion väliaikaisesta järjestämisestä
1521/1991
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1990 verotuksen toimittamisesta
1520/1991
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1992
1519/1991
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1518/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
1517/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen lisäosan maksamista varten
1516/1991
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
1515/1991
Asetus säteilyturvakeskuksesta
1514/1991
Asetus sairaalassa tai terveyskeskuksessa säteilytyötä tekevien henkilöiden vuosilomasta
1513/1991
Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta
1512/1991
Säteilyasetus
1511/1991
Asetus Neuvostoliittoon, Viroon, Latviaan ja Liettuaan elintarvikkeita, rehuja, polttonesteitä, lääkkeitä ja muita humanitäärisiin tarkoituksiin käytettäviä tuotteita vievien laitosten ja yrityksien vientisaatavien valtion takauksista
1510/1991
Laki merityöaikalain 16 §:n muuttamisesta
1509/1991
Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1508/1991
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1507/1991
Laki kaivoslain 58 §:n kumoamisesta
1506/1991
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1505/1991
Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetun lain kumoamisesta
1504/1991
Laki lain, jolla kielletään pitämästä nuoria naisia eräissä lastausja purkaustöissä, kumoamisesta
1503/1991
Laki teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1502/1991
Asetus Japanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1501/1991
Laki Japanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.