Säädökset alkuperäisinä: 1991

50/1991
Valtiovarainministeriön päätös eräiden tietojen toimittamisajankohdasta kalenterivuodelta 1990 ja verovuodelta 1990 tehtävän maatalouden investointitalletuksen tekoajasta
49/1991
Valtiovarainministeriön päätös veroilmoituksen antamisajan pidentämisestä
48/1991
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien opintorahasta
47/1991
Valtioneuvoston päätös Teijon retkeilyalueen perustamisesta
46/1991
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnon eräistä virkajärjestelyistä
45/1991
Asetus eräiden ympäristöministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
44/1991
Asetus sisäasiainministeriön ja liikkuvan poliisin eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sisäasiainministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta
43/1991
Asetus valtion mielisairaaloiden eräiden virkojen nimien muuttamisesta
42/1991
Laki opintovapaalain 5 ja 10§:n muuttamisesta
41/1991
Asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
40/1991
Asetus Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1991-1995 tehdyn sopimuksen sekä sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
39/1991
Asetus Neuvostoliiton kanssa clearingmaksujen selvitysmenettelystä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
38/1991
Yhteismetsäasetus
37/1991
Yhteismetsälaki
36/1991
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
35/1991
Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain muuttamisesta
34/1991
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
33/1991
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta
32/1991
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin
31/1991
Asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
30/1991
Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
29/1991
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta
28/1991
Valtioneuvoston päätös vuonna 1991 tehtävistä viherheinän tuotantosopimuksista
27/1991
Valtioneuvoston päätös vuonna 1991 tehtävistä herneen tuotantosopimuksista
26/1991
Valtioneuvoston päätös luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1991
25/1991
Valtioneuvoston päätös pellon kesannoimissopimuksista ja -palkkioista vuonna 1991
24/1991
Valtioneuvoston päätös pellon metsityspalkkioista vuonna 1991
23/1991
Valtioneuvoston päätös maataloustuotannon vähentämissopimuksista vuonna 1991
22/1991
Asetus kaupunginviskaaleista annetun asetuksen muuttamisesta
21/1991
Asetus pakolaisten väliaikaisen sijoittamisen järjestämisestä
20/1991
Asetus indeksilain soveltamislautakunnasta
19/1991
Asetus harjoittelukouluasetuksen 16 ja 19§:n muuttamisesta
18/1991
Asetus kansanopistojen valtionavusta annetun asetuksen muuttamisesta
17/1991
Laki kansanopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta
16/1991
Asetus opintokeskusten valtionavusta
15/1991
Laki opintokeskusten valtionavusta annetun lain muuttamisesta
14/1991
Valtiovarainministeriön päätös liiketoimintaa harjoittavista valtion virastoista ja laitoksista
13/1991
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen ja maksujen jälkikannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
12/1991
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
11/1991
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
10/1991
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
9/1991
Asetus raha-automaattiasetuksen 31§:n muuttamisesta
8/1991
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
7/1991
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
6/1991
Valtioneuvoston päätös lomittajatoimintaa koskevasta ostopalvelukokeilusta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
5/1991
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
4/1991
Asetus korkotulon lähdeverosta
3/1991
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
2/1991
Asetus autorekisterikeskuksesta
1/1991
Laki autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.