Säädökset alkuperäisinä: 1991

150/1991
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
149/1991
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta
148/1991
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 2§:n muuttamisesta
147/1991
Laki lukiolain 59§:n muuttamisesta
146/1991
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
145/1991
Valtioneuvoston päätös suhdannetalletusten palauttamisesta
144/1991
Valtioneuvoston päätös tuen myöntämisestä ulkomaanliikenteessä käytettävällekuljetuskalustolle
143/1991
Asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
142/1991
Asetus sosiaali- ja terveyshallituksesta
141/1991
Asetus kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun asetuksen muuttamisesta
140/1991
Laki kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta
139/1991
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1991
138/1991
Asetus Punkaharjun luonnonsuojelualueesta
137/1991
Laki Punkaharjun luonnonsuojelualueesta
136/1991
Asetus Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista
135/1991
Laki Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista
134/1991
Asetus Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta
133/1991
Laki Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta
132/1991
Asetus Haapasuon ja Syysniemen sekä Ruunaan luonnonsuojelualueista
131/1991
Laki Haapasuon ja Syysniemen sekä Ruunaan luonnonsuojelualueista
130/1991
Laki Saaristomeren kansallispuistosta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta
129/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kananmunien laatuluokittelusta
128/1991
Valtiovarainministeriön päätös suurten kana- ja sikatalouksien markkinoimismaksun määräämiseksi annettavan tuloilmoituksen antamisajan pidentämisestä
127/1991
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuonna 1993
126/1991
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2§:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
125/1991
Valtioneuvoston päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
124/1991
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten eläkemaksujen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
123/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden keskitetysti suoritettujen etuuksien ja korvausten perimisestä valtion liikelaitoksilta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
122/1991
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
121/1991
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
120/1991
Asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
119/1991
Asetus vuonna 1991 pidettävien jääkiekkoilun maailmanmestaruuskisojen johdosta lyötävästä juhlarahasta
118/1991
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille
117/1991
Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 19§:n muuttamisesta
116/1991
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 4§:n muuttamisesta
115/1991
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
114/1991
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 3 ja 13§:n muuttamisesta
113/1991
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 3§:n muuttamisesta
112/1991
Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 4§:n muuttamisesta
111/1991
Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 14 ja 19§:n muuttamisesta
110/1991
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
109/1991
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain muuttamisesta
108/1991
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2§:n muuttamisesta
107/1991
Laki alkoholilain muuttamisesta
106/1991
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
105/1991
Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain 15 ja 17§:n muuttamisesta
104/1991
Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta
103/1991
Laki metsästyslain 38§:n muuttamisesta
102/1991
Laki lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta
101/1991
Laki avioliittolain 22§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.