Säädökset alkuperäisinä: 1991

200/1991
Laki valtion virkamieslain 64§:n muuttamisesta
199/1991
Laki valtion virkaehtosopimuslain 1§:n muuttamisesta
198/1991
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2§:n muuttamisesta
197/1991
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 2§:n muuttamisesta
196/1991
Laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista
195/1991
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
194/1991
Asetus kotieläintuotannon ohjaamisesta
193/1991
Asetus valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä sekä eräiden virkojen nimien muuttamisesta
192/1991
Asetus Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön perustamista koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän rahoitusta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
191/1991
Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
190/1991
Laki perintö- ja lahjaverolain 32§:n muuttamisesta
189/1991
Laki verotuslain muuttamisesta
188/1991
Verohallintolaki
187/1991
Verohallituksen päätös leimaverokoneiden käytöstä annetun päätöksen muuttamisesta
186/1991
Liikenneministeriön päätös tarkentavista määräyksistä myönnettäessä liikevaihtoveroa vastaavaa tukea ulkomaanliikenteessä käytettävälle kuljetuskalustolle
185/1991
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
184/1991
Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
183/1991
Asetus opetushallituksesta
182/1991
Laki opetushallituksesta
181/1991
Asetus koulutoimen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksista
180/1991
Asetus kouluhallituksesta annetun asetuksen 17 ja 18§:n muuttamisesta
179/1991
Asetus iltalukioasetuksen muuttamisesta
178/1991
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen muuttamisesta
177/1991
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
176/1991
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
175/1991
Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain 5 a§:n kumoamisesta
174/1991
Laki kunnan kouluhallinnosta annetun lain muuttamisesta
173/1991
Laki iltalukiolain muuttamisesta
172/1991
Laki lukiolain muuttamisesta
171/1991
Laki peruskoululain muuttamisesta
170/1991
Laki lukiolain muuttamisesta
169/1991
Laki peruskoululain muuttamisesta
168/1991
Laki yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä annetun lain 1§:n muuttamisesta
167/1991
Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
166/1991
Asetus yhteishausta
165/1991
Asetus opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta
164/1991
Asetus ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun asetuksen 31§:n muuttamisesta
163/1991
Asetus ammatillisista erityisoppilaitoksista annetun asetuksen 1§:n 4 momentin kumoamisesta
162/1991
Asetus ammatillisista erikoisoppilaitoksista annetun asetuksen 3§:n 2 momentin kumoamisesta
161/1991
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
160/1991
Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
159/1991
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
158/1991
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
157/1991
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
156/1991
Asetus maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
155/1991
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
154/1991
Asetus kuvataideoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
153/1991
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
152/1991
Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
151/1991
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.