Säädökset alkuperäisinä: 1991

250/1991
Valtioneuvoston päätös perunan vientituesta
249/1991
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1991
248/1991
Maaseutuelinkeinoasetus
247/1991
Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
246/1991
Asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta
245/1991
Laki ulosottolain 5 luvun 8 a ja 10 a§:n muuttamisesta
244/1991
Laki osuuskuntalain 154 ja 155§:n muuttamisesta
243/1991
Laki osakeyhtiölain 14 luvun 5§:n muuttamisesta
242/1991
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 6§:n muuttamisesta
241/1991
Laki kaupparekisterilain 18§:n muuttamisesta
240/1991
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
239/1991
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta
238/1991
Laki kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta
237/1991
Ympäristöministeriön päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
236/1991
Laki leimaverolain 57§:n muuttamisesta
235/1991
Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista
234/1991
Asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta
233/1991
Laki ennakkotiedosta, oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta eräissä eläkeasioissa annetun lain muuttamisesta
232/1991
Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 5 a§:n muuttamisesta
231/1991
Laki valtion perhe-eläkelain 9 ja 20§:n muuttamisesta
230/1991
Laki valtion eläkelain voimaanpanolain 7 a§:n muuttamisesta
229/1991
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
228/1991
Laki tullilaitoksesta
227/1991
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
226/1991
Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntoihin liittyvistä eduista perittävistä korvauksista
225/1991
Valtiovarainministeriön päätös valtion palveluksessa olevilta perittävistä ateriakorvauksista
224/1991
Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
223/1991
Verohallintoasetus
222/1991
Asetus Pohjoismaiden Investointipankille annetun valtion takauksen korottamisesta
221/1991
Asetus väkivaltarikosten uhreille suoritettavia korvauksia koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
220/1991
Laki eräiden kiinteistöjen vaihdosta valtion ja Arkkitehtitoimisto Veikko Juntunen Ky -nimisen kommandiittiyhtiön välillä
219/1991
Asetus vuonna 1989 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
218/1991
Asetus vuonna 1991 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
217/1991
Asetus liikenneministeriön erään viran nimen muuttamisesta ja liikenneministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
216/1991
Asetus oikeuskanslerinviraston ja oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
215/1991
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 4§:n muuttamisesta
214/1991
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
213/1991
Laki raittiustyölain 4§:n 1 momentin muuttamisesta
212/1991
Laki keskioluesta annetun lain muuttamisesta
211/1991
Laki alkoholilain muuttamisesta
210/1991
Verohallituksen päätös rahana suoritettavasta leimaverosta annetun päätöksen muuttamisesta
209/1991
Asetus Oulun ja Lapin lääninhallitusten eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
208/1991
Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta
207/1991
Asetus lääninhallitusten eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
206/1991
Asetus sisäasiainministeriöstä
205/1991
Laki kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain 1 a§:n muuttamisesta
204/1991
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 5 a§:n muuttamisesta
203/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hyväksytyistä rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
202/1991
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista
201/1991
Asetus korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.