Säädökset alkuperäisinä: 1991

1600/1991
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1599/1991
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1598/1991
Laki lapsilisälain muuttamisesta
1597/1991
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1596/1991
Laki SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA
1595/1991
Laki Kansaneläkelain muuttamisesta
1594
Asetus museoviraston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1593/1991
Asetus arkistolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1592/1991
Asetus eräiden korkeakoulujen professorin ja apulaisprofessorin virkojen opetusalojen muuttamisesta
1591/1991
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1590/1991
Asetus Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1589/1991
Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1588/1991
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1587/1991
Asetus Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1586/1991
Asetus Turun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1585/1991
Asetus Kuopion yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1584/1991
Asetus Joensuun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1583/1991
Asetus Oulun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1582/1991
Asetus Jyväskylän yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1581/1991
Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä
1580/1991
Asetus kouluasiainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
1579/1991
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1578/1991
Asetus kuluttajaviraston suoritteista perittävistä maksuista
1577/1991
Asetus rakennushallinnon eräiden virkojen perustamisesta
1576/1991
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1575/1991
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sekä eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1574/1991
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1573/1991
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1572/1991
Asetus vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1571/1991
Asetus Valtiontakuukeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1570/1991
Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1569/1991
Asetus mittatekniikan keskukselle suoritettavista maksuista
1568/1991
Asetus testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta
1567/1991
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
1566/1991
Valtioneuvoston päätös rehuksi käytettävien maitotaloustuotteiden hinnanalennuskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1565/1991
Asetus kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1564/1991
Asetus kasvinsuojeluasetuksen muuttamisesta
1563/1991
Laki metsänparannuslainojen takaisinperinnän nopeuttamisesta ja koron nostamisesta
1562/1991
Laki kolttalain muuttamisesta
1561/1991
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
1560/1991
Laki porotalouslain muuttamisesta
1559/1991
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
1558/1991
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa
1557/1991
VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS verovuoden 1992 ennakon alarajasta ja kantoeristä
1556/1991
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 11 §:n muuttamisesta
1555/1991
Laki leimaverolain muuttamisesta
1554/1991
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta
1553/1991
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1552/1991
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1551/1991
Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.