Säädökset alkuperäisinä: 1991

300/1991
Yksityismetsäasetus
299/1991
Asetus metsäkeskuksista ja metsälautakunnista
298/1991
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
297/1991
Asetus markkinatuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
296/1991
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
295/1991
Asetus keskioluesta annetun asetuksen 24§:n muuttamisesta
294/1991
Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista ja denaturoimisesta annetun asetuksen muuttamisesta
293/1991
Asetus väkiviinasta ja alkoholivalmisteista annetun asetuksen 20§:n muuttamisesta
292/1991
Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen 42§:n muuttamisesta
291/1991
Asetus lääkintähuollosta poikkeuksellisissa oloissa annetun asetuksen 2 ja 5§:n muuttamisesta
290/1991
Asetus sairaanhoitotarvikkeista tehtävien ilmoitusten käsittelystä perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
289/1991
Asetus kemikaalilain nojalla lääkintöhallitukselle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
288/1991
Asetus terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin myynnistä ja säilyttämisestä annetun asetuksen 14§:n muuttamisesta
287/1991
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
286/1991
Asetus vartioimisliikeasetuksen muuttamisesta
285/1991
Laki vartioimisliikelain muuttamisesta
284/1991
Ympäristöministeriön päätös jätehuollon ja jätteiden hyödyntämisen edistämiseen myönnettävistä avustuksista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
283/1991
Valtioneuvoston päätös ammatinvalinnanohjaukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta
282/1991
Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen muuttamisesta
281/1991
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen ja sen liitteenä olevan hinnaston muuttamisesta
280/1991
Asetus valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
279/1991
Asetus valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
278/1991
Asetus lihan sekä lihavalmisteiden viennistä ja tuonnista annetun asetuksen muuttamisesta
277/1991
Asetus Sri Lankan kanssa tehdyn keskinäistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen voimaan- saattamisesta
276/1991
Asetus Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisen voimaansaattamisesta
275/1991
Laki tartuntatautilain 20§:n muuttamisesta
274/1991
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta
273/1991
Laki raittiustyölain 3§:n 2 momentin kumoamisesta
272/1991
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta
271/1991
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
270/1991
Laki tilan yhteisomistajien osallistumisesta metsänparannushankkeeseen annetun lain 1§:n muuttamisesta
269/1991
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta
268/1991
Laki metsänparannuslain muuttamisesta
267/1991
Laki suojametsistä annetun lain muuttamisesta
266/1991
Laki yksityismetsälain muuttamisesta
265/1991
Laki metsäkeskuksista ja metsälautakunnista
264/1991
Laki metsähallituksesta
263/1991
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
262/1991
Laki lukiolain muuttamisesta
261/1991
Laki peruskoululain muuttamisesta
260/1991
Asetus opetusministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä
259/1991
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
258/1991
Asetus asevelvollisten palveluskelpoisuuden tarkastuksista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
257/1991
Asetus Toimiupseeriliiton ansiomitalista annetun asetuksen muuttamisesta
256/1991
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
255/1991
Asetus väestökirja-asetuksen 54 a§:n muuttamisesta
254/1991
Nimiasetus
253/1991
Laki sukunimilain muuttamisesta
252/1991
Laki kirkkolain 418§:n muuttamisesta
251/1991
Maatilahallituksen päätös rehuomavaraisuuden laskemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.