Säädökset alkuperäisinä: 1991

350/1991
Laki opintotukilain 10§:n muuttamisesta
349/1991
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
348/1991
Valtioneuvoston päätös ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen taksojen vahvistamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
347/1991
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
346/1991
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä
345/1991
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 12§:n muuttamisesta
344/1991
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 22§:n kumoamisesta
343/1991
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
342/1991
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä
341/1991
Laki leimaverolain muuttamisesta
340/1991
Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 11§:n muuttamisesta
339/1991
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 12§:n muuttamisesta
338/1991
Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 7§:n muuttamisesta
337/1991
Asetus eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun asetuksen 1 ja 4§:n muuttamisesta
336/1991
Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta annetun asetuksen 4 ja 19§:n muuttamisesta
335/1991
Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta
334/1991
Asetus avioliittoasetuksen 18§:n kumoamisesta
333/1991
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen 21§:n muuttamisesta
332/1991
Asetus lasten kotihoidon tuesta annetun asetuksen 3 ja 7§:n muuttamisesta
331/1991
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 13§:n muuttamisesta
330/1991
Asetus lastensuojeluasetuksen muuttamisesta
329/1991
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 7 ja 20§:n muuttamisesta
328/1991
Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 21 ja 22§:n muuttamisesta
327/1991
Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen 3 ja 6§:n muuttamisesta
326/1991
Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta
325/1991
Asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
324/1991
Asetus eräiden viranomaisten tehtävistä aineiden ja tuotteiden syöpävaarallisuutta arvioitaessa annetun asetuksen muuttamisesta
323/1991
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen 2 ja 16§:n muuttamisesta
322/1991
Asetus kansaneläkeasetuksen 6§:n muuttamisesta
321/1991
Asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
320/1991
Asetus kastroimisasetuksen muuttamisesta
319/1991
Asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta
318/1991
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
317/1991
Asetus ehkäisimien laaduntarkkailusta annetun asetuksen muuttamisesta
316/1991
Asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
315/1991
Asetus ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun asetuksen muuttamisesta
314/1991
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen 5 ja 6§:n muuttamisesta
313/1991
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
312/1991
Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten normaalihinnoista vuonna 1991
311/1991
Valtioneuvoston päätös peruskoulun ja lukion huonetilojen normaalihinnoista
310/1991
Valtioneuvoston päätös valtion nuorisoneuvostosta annetun päätöksen 2§:n muuttamisesta
309/1991
Valtioneuvoston päätös valtion urheiluneuvostosta annetun päätöksen 2§:n muuttamisesta
308/1991
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
307/1991
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
306/1991
Asetus valtiokonttorista
305/1991
Laki valtiokonttorista
304/1991
Laki Kouvolan kasarmialueen myymisestä Kouvolan kaupungille ja varuskuntasairaalan myymisestä Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntainliitolle
303/1991
Asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta
302/1991
Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
301/1991
Asetus metsänparannusasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.