Säädökset alkuperäisinä: 1991

400/1991
Asetus lääkelaboratoriosta annetun asetuksen muuttamisesta
399/1991
Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
398/1991
Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosten voimalaitosjätteiden loppusijoituslaitoksen turvallisuutta koskevista yleisistä määräyksistä
397/1991
Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä
396/1991
Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä
395/1991
Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevista yleisistä määräyksistä
394/1991
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 26§:n muuttamisesta
393/1991
Asetus eräiden kasvatus- ynnä muiden laitosten maksujen perimisestä annetun asetuksen kumoamisesta
392/1991
Asetus nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista
391/1991
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista
390/1991
Asetus valtion taidemuseon suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
389/1991
Laki valtion taidemuseosta annetun lain 2§:n muuttamisesta
388/1991
Asetus terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saamien toimenpidepalkkioiden huomioon ottamisesta eläkkeen perusteena olevana palkkana annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
387/1991
Asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta
386/1991
Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
385/1991
Asetus Tampereen yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
384/1991
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 8 ja 48§:n muuttamisesta
383/1991
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
382/1991
Asetus valtioneuvoston kansliasta
381/1991
Laki merimieslain muuttamisesta
380/1991
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 c§:n muuttamisesta
379/1991
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
378/1991
Ulkomaalaislaki
377/1991
Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
376/1991
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta
375/1991
Asetus lasten kotihoidon tuesta annetun asetuksen muuttamisesta
374/1991
Asetus metsäntutkimuslaitoksesta
373/1991
Asetus metsähallituksesta
372/1991
Asetus valtion virkamiesasetuksen 12 ja 13§:n muuttamisesta
371/1991
Asetus tullilaitoksesta
370/1991
Asetus tulliasetuksen muuttamisesta
369/1991
Laki lapsilisälain 1 ja 8§:n muuttamisesta
368/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Lestijokisuun kalaväylässä
367/1991
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
366/1991
Asetus Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
365/1991
Puutavaranmittausasetus
364/1991
Puutavaranmittauslaki
363/1991
Laki aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
362/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alustoimitusten rahoitukseen myönnettävän korkotuen yleisistä ehdoista
361/1991
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
360/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasavustuksen suuruuden määrittelemistä koskevien yleisten perusteiden vahvistamisesta
359/1991
Asetus elintarvikkeita jäljittelevistä vaarallisista tuotteista
358/1991
Asetus elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta
357/1991
Laki koiraverosta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta
356/1991
Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta
355/1991
Laki tulo- ja varallisuusverolain 158 §:n muuttamisesta
354/1991
Laki verotuslain muuttamisesta
353/1991
Laki veronkantolain muuttamisesta
352/1991
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
351/1991
Laki asumistukilain 2§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.