Säädökset alkuperäisinä: 1991

450/1991
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
449/1991
Ulkomaalaisasetus
448/1991
Asetus turvapaikkalautakunnasta
447/1991
Asetus ulkomaalaisvaltuutetusta
446/1991
Laki ulkomaalaisvaltuutetusta
445/1991
Laki luottoverolain muuttamisesta
444/1991
Liikenneministeriön päätös kaupunkimaisen paikallisliikenteen taksat hyväksyvistä kunnista
443/1991
Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen henkilöliikenteen taksoista
442/1991
Liikenneministeriön päätös henkilöautolla harjoitettavan tilausliikenteen liikennealuejaosta
441/1991
Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista
440/1991
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
439/1991
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
438/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
437/1991
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
436/1991
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
435/1991
Laki tieliikennelain muuttamisesta
434/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kertakäyttöisten insuliiniruiskujen ilmoittamisesta
433/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
432/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tupakointivälineistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
431/1991
Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta
430/1991
Asetus pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun asetuksen muuttamisesta
429/1991
Asetus kotiuttamisrahan suorittamisesta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta
428/1991
Asetus sotilasavustusasetuksen muuttamisesta
427/1991
Asetus päihdehuoltoasetuksen muuttamisesta
426/1991
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
425/1991
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
424/1991
Asetus Kestilän varavankilasta
423/1991
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
422/1991
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
421/1991
Asetus lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
420/1991
Asetus äitiysavustusasetuksen muuttamisesta
419/1991
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 10 ja 15§:n muuttamisesta
418/1991
Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen 2 ja 10§:n muuttamisesta
417/1991
Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
416/1991
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
415/1991
Asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
414/1991
Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
413/1991
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
412/1991
Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen muuttamisesta
411/1991
Asetus eräiden sairaalamaksujen perimisestä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä annetun asetuksen kumoamisesta
410/1991
Asetus valtion mielisairaaloista annetun asetuksen muuttamisesta
409/1991
Asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta
408/1991
Asetus hengityshalvauspotilaiden hoitokustannusten korvaamisesta annetun asetuksen 1 ja 4§:n muuttamisesta
407/1991
Asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
406/1991
Asetus kansanterveysasetuksen muuttamisesta
405/1991
Asetus optikon toimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
404/1991
Asetus kätilöntoimen harjoittamisesta ja synnytyslaitoksista annetun asetuksen kumoamisesta
403/1991
Asetus sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
402/1991
Asetus hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
401/1991
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta suoritettavasta maksusta annetun asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.