Säädökset alkuperäisinä: 1991

500/1991
Asetus poronlihan tarkastuksesta perittävistä maksuista
499/1991
Asetus poronlihan tarkastuksesta
498/1991
Asetus ratsuhevosten ja ponien maahantuonnista
497/1991
Asetus lämminveristen ravihevosten maahantuonnista
496/1991
Asetus pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle
495/1991
Asetus oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata
494/1991
Asetus Porotalousasetus
493/1991
Koltta-asetus
492/1991
Asetus Luontaiselinkeinoasetus
491/1991
Laki metsästyslain muuttamisesta
490/1991
Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1991
489/1991
Valtioneuvoston päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvien tarvikkeiden rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin
488/1991
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
487/1991
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
486/1991
Asetus työsuojeluhallinnosta
485/1991
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
484/1991
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
483/1991
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
482/1991
Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
481/1991
Maatilahallituksen päätös peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetussa laissa tarkoitetusta kesannoinnista ja muista seikoista
480/1991
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1989 maksuunpano- ja oikaisutilityksestä sekä verotuskustannusten perimisestä vuonna 1991
479/1991
Valtioneuvoston päätös tullipiireistä ja eräistä tullitoimipaikoista
478/1991
Asetus opintovapaa-asetuksen muuttamisesta
477/1991
Asetus Valtion viljavarastosta annetun asetuksen muuttamisesta
476/1991
Laki velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa
475/1991
Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun poikkeuksellisesta alentamisesta vuonna 1991 annetun lain 1§:n muuttamisesta
474/1991
Laki rintamasotilaseläkelain 12§:n muuttamisesta
473/1991
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
472/1991
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
471/1991
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
470/1991
Vesi- ja ympäristöhallituksen päätös kielletyistä tai voimakkaasti rajoitetuista kemikaaleista
469/1991
Asetus ulkoasiainhallinnon palveluista perittävistä maksuista
468/1991
Asetus eläkesäätiölain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
467/1991
Laki työntekijäin eläkelain 13 a§:n muuttamisesta
466/1991
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
465/1991
Asetus Neuvostoliiton kanssa matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
464/1991
Asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
463/1991
Laki kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta
462/1991
Liikenneministeriön päätös katsastuskonttoreista ja -toimistoista sekä niiden toimialueista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 3§:n muuttamisesta
461/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työterveyshuoltolain 10§:n 3 momentissa tarkoitetusta asiantuntijalaitoksesta ja viranomaisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 ja 4§:n muuttamisesta
460/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista annetun >sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 4 ja 8§:n muuttamisesta
459/1991
Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
458/1991
Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
457/1991
Asetus sosiaali- ja terveyshallituksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
456/1991
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
455/1991
Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
454/1991
Asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
453/1991
Asetus terveydenhoitoasetuksen muuttamisesta
452/1991
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 9§:n muuttamisesta
451/1991
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.