Säädökset alkuperäisinä: 1991

550/1991
Asetus eräistä metsäverotuksessa käytettävistä määritelmistä
549/1991
Asetus tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
548/1991
Laki valtiopäiväjärjestyksen 48§:n muuttamisesta
547/1991
Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
546/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Tuusniemen ja Kaavin kuntien välillä
545/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen ja yhteisen alueen siirtämisestä Joutsenon kunnasta Taipalsaaren kuntaan
544/1991
Valtioneuvoston päätös kahden tilanosan ja eräiden alueiden siirtämisestä Sonkajärven kunnasta Vieremän kuntaan
543/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Taivalkosken ja Posion kuntien välillä
542/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Pukkilan kunnasta ja Porvoon maalaiskunnasta Askolan kuntaan
541/1991
Asetus kosmetiikka-asetuksen muuttamisesta
540/1991
Asetus elintarvikeasetuksen muuttamisesta
539/1991
Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista
538/1991
Asetus Perämeren kansallispuistosta
537/1991
Laki Perämeren kansallispuistosta
536/1991
Asetus sosiaali- ja terveyshallituksen suoritteista perittävistä maksuista
535/1991
Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
534/1991
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
533/1991
Asetus erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
532/1991
Asetus mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
531/1991
Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta
530/1991
Laki vuosilomalain muuttamisesta
529/1991
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen 2 luvun 1 ja 2§:n kumoamisesta
528/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pellon metsitysavustuksista vuonna 1991
527/1991
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista kattiloiden ja kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi
526/1991
Valtioneuvoston päätös energiataloudellisen tutkimuksen ja koetoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista
525/1991
Valtioneuvoston päätös rehuksi käytettävien maitotaloustuotteiden hinnanalennuskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
524/1991
Valtioneuvoston päätös ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaamisesta
523/1991
Valtioneuvoston päätös investointivarausten käyttämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
522/1991
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamisen lakkaamisesta Kuwaitin osalta
521/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
520/1991
Asetus raha-automaattiasetuksen 2 ja 6§:n muuttamisesta
519/1991
Laki rikoslain 43 luvun 4§:n muuttamisesta
518/1991
Laki arpajaislain muuttamisesta
517/1991
Laki kielilain 1§:n muuttamisesta
516/1991
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa
515/1991
Asetus kanavamaksuista
514/1991
Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta
513/1991
Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
512/1991
Asetus kanavien ja avattavien siltojen liikennesäännöstä
511/1991
Asetus kuvataideoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
510/1991
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 11§:n muuttamisesta
509/1991
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1§:n muuttamisesta
508/1991
Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden käytön kieltämisestä eräissä tuotteissa
507/1991
Laki kaavoitusalueiden jakolain 2 a§:n 3 momentin kumoamisesta
506/1991
Laki jakolain muuttamisesta
505/1991
Laki maanmittauslaitoksesta
504/1991
Laki kiinteistörekisterilain 3§:n muuttamisesta
503/1991
Laki rakennuslain muuttamisesta
502/1991
Laki kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta
501/1991
Laki Tenojoen kalastussääntöä koskevan sopimuksen ja kalastussäännön eräiden määräysten aiheuttamien menetysten korvaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.