Säädökset alkuperäisinä: 1991

600/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Sonkajärven kunnan ja Kajaanin kaupungin välillä
599/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Tohmajärven kunnasta Pyhäselän kuntaan
598/1991
Asetus liike- ja yhteisötunnuksesta
597/1991
Laki työttömyysturvalain 9§:n muuttamisesta
596/1991
Laki työsopimuksen irtisanomismenettelystä annetun lain kumoamisesta
595/1991
Laki työsopimuslain muuttamisesta
594/1991
Laki virallisista kääntäjistä annetun lain 13§:n muuttamisesta
593/1991
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
592/1991
Säteilylaki
591/1991
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista
590/1991
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosan ja alueiden siirtämisestä Mynämäen kunnasta Mietoisten kuntaan
589/1991
Sisäasiainministeriön päätös erään kylän, tilan ja alueiden siirtämisestä Mynämäen kunnasta Mietoisten kuntaan
588/1991
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen siirtämisestä Mietoisten kunnasta Mynämäen kuntaan
587/1991
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan ja alueiden siirtämisestä Limingan kunnasta Tyrnävän kuntaan
586/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Haukiputaan ja Yli-Iin kuntien välillä
585/1991
Asetus kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
584/1991
Asetus kartastoasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
583/1991
Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen muuttamisesta
582/1991
Asetus Oulangan kansallispuistosta
581/1991
Laki Kolin kansallispuistosta
580/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kotipalvelusta perittävien maksujen perusteena olevasta 1. korvausluokan tulorajasta
579/1991
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
578/1991
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
577/1991
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
576/1991
Asetus Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
575/1991
Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
574/1991
Opetusministeriön päätös peruskoulussa järjestettävän esiopetuksen perusteista
573/1991
Opetusministeriön päätös peruskoulussa järjestettävän lisäopetuksen perusteista
572/1991
Valtioneuvoston päätös lukion oppilaiden koulukuljetuksesta ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
571/1991
Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
570/1991
Asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
569/1991
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
568/1991
Asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
567/1991
Asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
566/1991
Laki aluevaihdosta valtion ja Pelkosenniemen kunnan välillä
565/1991
Laki Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
564/1991
Asetus Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja niiden vastavuoroista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
563/1991
Laki Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja niiden vastavuoroista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
562/1991
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun rehusilakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
561/1991
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
560/1991
Liikevaihtoveroasetus
559/1991
Liikevaihtoverolaki
558/1991
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
557/1991
Asetus Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
556/1991
Laki Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
555/1991
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1989 verotuksen loppuun saattamisesta sekä veromuistutuksen ja eläketulon jaksottamista koskevan vaatimuksen määräajasta
554/1991
Ympäristöministeriön päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
553/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lämminveristen ravihevosten maahantuonnissa noudatettavista tulosvaatimuksista
552/1991
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
551/1991
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.