Säädökset alkuperäisinä: 1991

700/1991
Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 4 ja 5§:n muuttamisesta
699/1991
Laki sotilaskurinpitolain 5§:n muuttamisesta
698/1991
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 16§:n muuttamisesta
697/1991
Laki rikoslain muuttamisesta
696/1991
Asetus NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
695/1991
Laki NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
694/1991
Liikenneministeriön päätös invataksien kuljetusmaksuista
693/1991
Valtioneuvoston päätös vuonna 1991 tehtävistä emolehmäsopimuksista
692/1991
Valtioneuvoston päätös sokerijuurikkaan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
691/1991
Valtioneuvoston päätös teollisuusperunan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
690/1991
Valtioneuvoston päätös rehuviljan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
689/1991
Valtioneuvoston päätös lihan tuotantotuesta
688/1991
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantotuesta
687/1991
Valtioneuvoston päätös kotieläinten lukumäärän perusteella annettavista avustuksista
686/1991
Valtioneuvoston päätös peltoalan perusteella maksettavasta tuesta
685/1991
Valtioneuvoston päätös pinta-alalisästä
684/1991
Asetus eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen kalastusvyöhykkeellä annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
683/1991
Asetus eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1991
682/1991
Työsuojeluhallituksen päätös vaarallisen kemikaalijätteen käyttöturvallisuustiedotteesta
681/1991
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
680/1991
Asetus vesiasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 ja 5§:n muuttamisesta
679/1991
Asetus teknillisestä tarkastuskeskuksesta
678/1991
Asetus mittatekniikan keskuksesta
677/1991
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
676/1991
Metalliraha-asetus
675/1991
Valtiovarainministeriön päätös kuljetuskustannusten liikevaihtoverotuksesta
674/1991
Asetus Kolin kansallispuistosta
673/1991
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 9§:n muuttamisesta
672/1991
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
671/1991
Laki tieliikennelain muuttamisesta
670/1991
Maastoliikennelaki
669/1991
Asetus Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
668/1991
Laki Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
667/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös leipäviljan varastointi- ja ostosopimuksista
666/1991
Valtiovarainministeriön päätös komitean kokouspalkkioista
665/1991
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
664/1991
Asetus puolustusministeriön ja puolustusvoimien sähkölaitteistoista ja voimalaitoksista
663/1991
Taimiaineistolaki
662/1991
Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutoksen voimaansaattamisesta
661/1991
Asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
660/1991
Laki Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
659/1991
Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta
658/1991
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 10 ja 11§:n muuttamisesta
657/1991
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 10 ja 11§:n muuttamisesta
656/1991
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 12 ja 13§:n muuttamisesta
655/1991
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
654/1991
Merimieseläkeasetus
653/1991
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
652/1991
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
651/1991
Laki rikoslain 2 luvun 1§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.