Säädökset alkuperäisinä: 1991

750/1991
Asetus Heinolan kurssikeskuksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
749/1991
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
748/1991
Ympäristöministeriön päätös Itä-Euroopan ympäristönsuojelutoimien edistämiseen myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
747/1991
Valtioneuvoston päätös pakolaisten toimeentulon turvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
746/1991
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä Neuvostoliiton yrnpäristönsuojelutoimien edistämiseen Suomen lähialueilla
745/1991
Asetus tapaturmalautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
744/1991
Asetus eräistä rajavartiolaitoksen virkajärjestelyistä
743/1991
Asetus humanistisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen 10§:n muuttamisesta
742/1991
Asetus kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 ja 9§:n muuttamisesta
741/1991
Asetus luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen 11 a§:n muuttamisesta
740/1991
Laki valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä
739/1991
Laki jätehuoltolain 21 ja 23§:n muuttamisesta
738/1991
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
737/1991
Laki terveydenhoitolain 26 §:n muuttamisesta
736/1991
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
735/1991
Ympäristölupamenettelylaki
734/1991
Laki rakennuslain 10§:n muuttamisesta
733/1991
Laki liikkuvasta kaupasta annetun lain 17§:n muuttamisesta
732/1991
Laki elintarvikelain 3§:n muuttamisesta
731/1991
Laki tuoteturvallisuuslain 7§:n muuttamisesta
730/1991
Laki kansanterveyslain 6§:n muuttamisesta
729/1991
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta
728/1991
Valtioneuvoston päätös vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
727/1991
Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä
726/1991
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen muuttamisesta
725/1991
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
724/1991
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
723/1991
Laki tieliikennelain 84§:n muuttamisesta
722/1991
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
721/1991
Valtiovarainministeriön päätös eräiden arvopapereiden verotusarvon perusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
720/1991
Valtioneuvoston päätös Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin
719/1991
Valtioneuvoston päätös Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin
718/1991
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
717/1991
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
716/1991
Asetus eräiden sosiaali- ja terveyshallituksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
715/1991
Asetus eräiden valtion palveluksessa olevien osa-aikaisten ja sivutoimisten virkamiesten sekä tunti- opettajien vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
714/1991
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
713/1991
Asetus eräiden virkojen siirtämisestä ja virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
712/1991
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
711/1991
Asetus tietohuollon neuvottelukunnasta
710/1991
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 17§:n muuttamisesta
709/1991
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 8§:n muuttamisesta
708/1991
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
707/1991
Laki rikesakkolain 20§:n muuttamisesta
706/1991
Laki aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain 19§:n muuttamisesta
705/1991
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 18§:n muuttamisesta
704/1991
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 7 ja 29§:n muuttamisesta
703/1991
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 5 luvun muuttamisesta
702/1991
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 1 ja 13§:n muuttamisesta
701/1991
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.