Säädökset alkuperäisinä: 1991

1650/1991
Asetus kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1649/1991
Laki kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun lain muuttamisesta
1648/1991
Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1647/1991
Asetus paluumuuton ja Pohjoismaista tapahtuvan työvoiman muuton tukemisesta
1646/1991
Asetus työvoiman kotimaisen liikkuvuuden tukemisesta
1645/1991
Laki työnvälityslain muuttamisesta
1644/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden elintarvikkeiden tullien ja tuontimaksujen väliaikaisesta muuttamisesta
1643/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen 45 §:n muuttamisesta
1642/1991
Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1641/1991
Asetus ulosottovirastojen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1640/1991
Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1639/1991
Asetus ulosottotoimesta annetun asetuksen muuttamisesta
1638/1991
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 23 b §:n muuttamisesta
1637/1991
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
1636/1991
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun lain muuttamisesta
1635/1991
Laki ulosottotoimesta annetun lain muuttamisesta
1634/1991
Laki ulosottolain muuttamisesta
1633/1991
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta
1632/1991
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1992
1631/1991
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1630/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1992 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1629/1991
Verohallintoasetus
1628/1991
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1627/1991
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1626/1991
Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista
1625/1991
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
1624/1991
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1623/1991
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1622/1991
Asetus kiinteistön rasitustodistuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1621/1991
Asetus raastuvanoikeudesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta
1620/1991
Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1619/1991
Laki raastuvanoikeudesta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta
1618/1991
Laki tuomiokuntain hoidosta annetun lain 5 ja 8 a §:n muuttamisesta
1617/1991
Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1616/1991
sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1615/1991
sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1614/1991
sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1613/1991
sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1612/1991
Valtioneuvoston päätös läänin kehittämisrahan käyttöperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1611/1991
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1610/1991
Asetus erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1609/1991
Asetus tapaturmaviraston eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sekä eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1608/1991
Asetus turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista
1607/1991
Laki energia-avustuksista
1606/1991
Valtioneuvoston päätös lääkelain eräiden maksujen tarkistamisesta
1605/1991
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1604/1991
Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1603/1991
Asetus sairausvakuutusasetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1602/1991
Asetus keskioluesta annetun asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
1601/1991
Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.