Säädökset alkuperäisinä: 1991

800/1991
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta
799/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
798/1991
Liikenneministeriön päätös ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämiseksi tarkoitetuista avustuksista
797/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikelisäaineista annetun elinkeinohallituksen päätöksen muuttamisesta
796/1991
Asetus makeutusaineasetuksen kumoamisesta
795/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
794/1991
Asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
793/1991
Asetus keskioluesta annetun asetuksen 18 ja 21 §:n muuttamisesta
792/1991
Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen 34 ja 37 §:n muuttamisesta
791/1991
Asetus kouluasiainneuvostosta annetun asetuksen 3 §:n muuttami
790/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
789/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta ja kunnan rajan määräämisestä eräiltä osin Pelkosenniemen, Sodankylän, Savukosken ja Sallan kuntien ja Kemijärven kaupungin välillä
788/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Mikkelin maalaiskunnasta ja Puumalan kunnasta Ristiinan kuntaan
787/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Ranuan kunnan ja Rovaniemen maalaiskunnan välillä
786/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosan ja alueiden siirtämisestä Lapuan kaupungista ja Alahärmän kunnasta Ylihärmän kuntaan
785/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Suonenjoen kaupungista ja Tuusniemen, Heinäveden sekä Jäppilän kunnista Leppävirran kuntaan
784/1991
Valtioneuvoston päätös rajan määräänieestä eräiltä osin Espoon kaupungin, Helsingin kaupungin, Inkoon kunnan, Kirkkonummen kunnan, Porvoon maalaiskunnan ja Sipoon kunnan välillä
783/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Joutsan ja Hartolan kuntien välillä
782/1991
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
781/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitonäytteistä annetun maa- ja metsätalousmisteriön päätöksen muuttamisesta
780/1991
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
779/1991
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
778/1991
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
777/1991
Asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2§:ssä tarkoitettuun työhön annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
776/1991
Asetus opintotukiasetuksen 5 §:n muuttamisesta
775/1991
Laki yksityisistä teistä annetun lain 38§:n 1 momentin 5 kohdan kumoamisesta
774/1991
Laki yleisistä teistä annetun lain 33 ja 35§:n muuttamisesta
773/1991
Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain muuttamisesta
772/1991
Asetus Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
771/1991
Laki Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
770/1991
Asetus avioliittoasetuksen 14 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta
769/1991
Asetus lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta
768/1991
Laki perintökaaren muuttamisesta
767/1991
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 16§:n muuttamisesta
766/1991
Laki lahjanlupauslain muuttamisesta
765/1991
Laki avioliittolain muuttamisesta
764/1991
Laki ulosottolain 3 ja 4 luvun muuttamisesta
763/1991
Laki vakuutussopimuslain 117§:n muuttamisesta
762/1991
Laki etuoikeusasetuksen muuttamisesta
761/1991
Laki akordilain 34 ja 40§:n muuttamisesta
760/1991
Laki konkurssisäännön väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 85§:n muuttamisesta
759/1991
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
758/1991
Laki takaisinsaannista konkurssipesään
757/1991
Verohallituksen päätös uudelleen maksuunpannun ennakon kantamisesta
756/1991
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
755/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tuotantoeläimille
754/1991
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta
753/1991
Asetus Åbo Akademin kahden apulaisprofessorin viran opetusalan muuttamisesta
752/1991
Asetus soveltavan kemian professorin viran perustamisesta Jyväskylän yliopistoon
751/1991
Asetus alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista professorin viroista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.