Säädökset alkuperäisinä: 1991

850/1991
Asetus Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetusta vakuutuslaitosten välisestä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamisesta
849/1991
Asetus Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista sairausvakuutuslain säännöksiin
848/1991
Asetus kansanterveyetetslaitoksesta
847/1991
Asetus Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 1 ja 23 §:n muuttamisesta
846/1991
Asetus sotilaskurinpitoasetuksen muuttamisesta
845/1991
Asetus Namibian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
844/1991
Asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan voimaansaattamisesta sekä peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
843/1991
Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
842/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Auran ja Liedon kuntien välillä
841/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Ruskon ja Maskun kuntien välillä
840/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Savonlinnan kaupungin ja Punkaharjun kunnan välillä
839/1991
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3§:n muuttamisesta
838/1991
Laki kaupparekisterilain 18§:n muuttamisesta
837/1991
Laki vakuutusyhtiölain 3 a luvun 5§:n muuttamisesta
836/1991
Laki ulkomaalaisten oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain 3 a§:n muuttamisesta
835/1991
Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 8§:n muuttamisesta
834/1991
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
833/1991
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
832/1991
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
831/1991
Laki lahjanlupauslain muuttamisesta
830/1991
Laki rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
829/1991
Laki ulosottolain muuttamisesta
828/1991
Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 19§:n muuttamisesta
827/1991
Laki arvo-osuustileistä
826/1991
Laki arvo-osuusjärjestelmästä
825/1991
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan siirtämisestä Kalannin kunnan Laitilan kaupunkiin
824/1991
Valtioneuvoston päätös auto- Ja moottoripyöräveron muuttamisesta
823/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Oulaisten kaupungista Vihannin kuntaan
822/1991
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
821/1991
Asetus merenkulkualan koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
820/1991
Asetus kolmen professorin viran perustamisesta määräajaksi Teknilliseen korkeakouluun
819/1991
Asetus oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä valtiolle perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
818/1991
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
817/1991
Maatilahallituksen päätös peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetussa laissa tarkoitetusta vientikustannusmaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta
816/1991
Asetus liikenneministeriöstä
815/1991
Asetus lääninhallitusten suoritteista perittävistä maksuista
814/1991
Asetus Unkarin kanssa liikennevahinkojen vastavuoroisesta korvaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
813/1991
Asetus teatterikorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
812/1991
Asetus Thaimaan kanssa tehdyn eräiden tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
811/1991
Asunto-osakeyhtiöasetus
810/1991
Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2§:n muuttamisesta
809/1991
Asunto-osakeyhtiölaki
808/1991
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa
807/1991
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Ylitornion kunnan ja Rovaniemen maalaiskunnan välillä
806/1991
Asetus haastemiesasetuksen muuttamisesta
805/1991
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 46 §:n muuttamisesta
804/1991
Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain, patenttilain 2 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain, mallioikeuslain 2 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain sekä patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
803/1991
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta
802/1991
Laki mallioikeuslain 2 ja 4§:n muuttamisesta
801/1991
Laki patenttilain 2 ja 6§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.