Säädökset alkuperäisinä: 1991

900/1991
Asetus ympäristöneuvostosta
899/1991
Asetus sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille
898/1991
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetulesen muuttamisesta
897/1991
Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta
896/1991
Asetus palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta
895/1991
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
894/1991
Asetus työsuojeluhallinnon eräiden virkojen perustamisesta
893/1991
Kuntoutusraha-asetus
892/1991
Asetus maataloustuloasetuksen 12 §:n muuttamisesta
891/1991
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta Turun ja Porin, Hämeen, Kuopion, Mikkelin sekä Oulun lääninhallituksissa
890/1991
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
889/1991
Asetus passintarkastuspaikoista
888/1991
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
887/1991
Sisäasiainministeriön päätös rajojen määräämisestä eräiltä osin Kajaanin kaupungin sekä Paltamon, Vaalan ja Vuolijoen kuntien välillä
886/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta ja rajan määräämisestä eräiltä osin Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin välillä
885/1991
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Haukivuoren ja Jäppilän kunnista sekä Pieksämäen kaupungista Pieksämäen maalaiskuntaan
884/1991
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan siirtämisestä Teuvan kunnasta Jurvan kuntaan
883/1991
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Alavuden ja Virtain kaupunkien välillä
882/1991
Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta
881/1991
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Rautalammen ja Konneveden kuntien välillä
880/1991
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan siirtämisestä Kuhmoisten kunnasta Längelmäen kuntaan
879/1991
Asetus Oulangan kansallispuistosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
878/1991
Asetus kuntoutusasiain neuvottelukunnasta
877/1991
Laki rahalain 2 §:n muuttamisesta
876/1991
Asetus työnvälityslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
875/1991
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
874/1991
Asetus mittatekniikan keskukselle suoritettavista maksuista
873/1991
Asetus elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
872/1991
Asetus radioasetuksen 6 §:n muuttamisesta
871/1991
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
870/1991
Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta
869/1991
Asetus maanmittauslaitoksesta
868/1991
Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
867/1991
Sisäasiainministeriön päätös rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnasta annetun asetuksen soveltamisesta
866/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun päätöksen muuttamisesta
865/1991
Liikenneministeriön päätös linja-autolla kesällä 1991 ajettavan peruspalveluliikenteen valtionapumenettelystä
864/1991
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista
863/1991
Valtioneuvoston päätös vuokratalon tai asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten myönnetyn asuntolainan vuosimaksusta ja korosta
862/1991
Valtioneuvoston päätös lainaehdoiltaan muutettujen vuokratalolainojen koroista
861/1991
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisestä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
860/1991
Asetus Otaniemen sähkölaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
859/1991
Asetus taideteollisesta korkeakoulusta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
858/1991
Asetus eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen 44§:n muuttamisesta
857/1991
Laki eräiden korkeakoululakien kutsumismenettelyä koskevien säännösten kumoamisesta
856/1991
Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä
855/1991
Laki Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpanosta
854/1991
Laki Helsingin yliopistosta
853/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran Ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen vuonna 1991
852/1991
Valtioneuvoston päätös hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
851/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien määräämisestä erityisalueiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.