Säädökset alkuperäisinä: 1991

950/1991
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
949/1991
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
948/1991
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
947/1991
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin
946/1991
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin
945/1991
Asetus postiliikenneasetuksen kumoamisesta
944/1991
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen 4 luvun kumoamisesta
943/1991
Puolustusministeriön päätös asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta
942/1991
Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
941/1991
Asetus meluntorjunta-asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta
940/1991
Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta
939/1991
Asetus jätehuoltoasetuksen 21 §:n muuttamisesta
938/1991
Asetus alkoholilain 98 §:ssä tarkoitettujen varojen jakamisesta ja käyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
937/1991
Asetus raittiustyöasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
936/1991
Asetus opetusministeriön hallinnonalan erään viran nimen muuttamisesta
935/1991
Asetus kuurojen sielunhoidon järjestämisestä
934/1991
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
933/1991
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
932/1991
Asetus asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta annetun asetuksen kumoamisesta
931/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta
930/1991
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
929/1991
Asetus sosiaali- ja terveyshallituksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
928/1991
Asetus tartuntatautiasetuksen 11 ja 12 §:n muuttamisesta
927/1991
Asetus eräistä opetusministeriön hallinnonalan virkajärjestelystä
926/1991
Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta
925/1991
Asetus verotusasetuksen 31 ja 34 §:n kumoamisesta
924/1991
Laki investointiverolain muuttamisesta
923/1991
Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta
922/1991
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
921/1991
Valtioneuvoston päätös turkisnahkojen väliakaisesta hintatuesta
920/1991
Valtioneuvoston päätös vuonna 1991 tehtävistä emolehmäsopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
919/1991
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista
918/1991
Valtioneuvoston päätös valtion nuorisoneuvostosta annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
917/1991
Valtioneuvoston päätös valtion urheiluneuvostosta annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
916/1991
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
915/1991
Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
914/1991
Asetus eräistä maatilahallinnon suoritteista perittävistä maksuista
913/1991
Asetus peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain täytäntöönpanosta Ahvenanmaalla
912/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
911/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
910/1991
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sekä eräiden virkojen nimien muuttamisesta
909/1991
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
908/1991
Asetus sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
907/1991
Laki sotilasopetuslaitoksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
906/1991
Laki lannoiteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
905/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Hartolan ja Joutsan kuntien välillä
904/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Luodon ja Pedersören kuntien, Kokkolan kaupungin ja Pietarsaaren kaupungin välillä
903/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Pietarsaaren kaupungin ja Pedersören kunnan välillä
902/1991
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnon eräistä virkajärjestelyistä
901/1991
Asetus asuntoneuvostosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.