Säädökset alkuperäisinä: 1991

1000/1991
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1991 aikana
999/1991
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
998/1991
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sekä virkojen nimien muuttamisesta työsuojeluhallinnossa
997/1991
Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
996/1991
Valtioneuvoston päätös tavaroiden viennistä ja tuonnista Suomen ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
995/1991
Valtioneuvoston päätös Etelä-Afrikalle myönnettävistä luotoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
994/1991
Asetus eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä annetun lain 2 a §:n soveltamisen lakkaamisesta
993/1991
Asetus kansaneläkeasetuksen 28 §:n 2 momentin ja 56 §:n kumoamisesta
992/1991
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
991/1991
Asetus vuonna 1991 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
990/1991
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
989/1991
Laki vuodelta 1991 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
988/1991
Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun poikkeuksellisesta alentamisesta vuonna 1991
987/1991
Laki tasausverolain muuttamisesta
986/1991
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
985/1991
Liikenneministeriön päätös moottoripyöräilijän, moottorikelkkailijan ja mopoilijan suojakypärästä
984/1991
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 20 §:n muuttamisesta
983/1991
Asetus tieliikenneasetuksen 18 §:n muuttamisesta
982/1991
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
981/1991
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
980/1991
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
979/1991
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
978/1991
Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista
977/1991
Asetus sosiaaliavustajista annetun asetuksen kumoamisesta
976/1991
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
975/1991
Muutoksia vuoden 1991 tulo- ja menoarvioon
974/1991
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1991
973/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös viljan laatuhinnoittelusta
972/1991
Opetusministeriön päätös pakolaisten harkinnanvaraisesta opintotuesta
971/1991
Opetusministeriön päätös Seitsemännen Päivän Adventistit Uskonpuhdistusliike -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
970/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Jomalan ja Saltvikin kuntien välillä
969/1991
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Tornion kaupungista Keminmaan kuntaan
968/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Parkanon kaupungin ja Karvian kunnan välillä
967/1991
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 40 §:n muuttamisesta
966/1991
Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
965/1991
Asetus taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 40 §:n muuttamisesta
964/1991
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 39 §:n muuttamisesta
963/1991
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen 41 §:n muuttamisesta
962/1991
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen 41 §:n muuttamisesta
961/1991
Asetus maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen 42 §:n muuttamisesta
960/1991
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 42 §:n muuttamisesta
959/1991
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 42 §:n muuttamisesta
958/1991
Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 40 §:n muuttamisesta
957/1991
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 41 §:n muuttamisesta
956/1991
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 42 §:n muuttamisesta
955/1991
Asetus Suomen elokuva-arkiston erään viran nimen muuttamisesta
954/1991
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista
953/1991
Liikenneministeriön päätös eraiden radiolähetinten yhteistaajuuksien vahvistamisesta ja niiden käytöstä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
952/1991
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
951/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Loimaan kunnan ja Loimaan kaupungin välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.