Säädökset alkuperäisinä: 1991

1050/1991
Valtioneuvoston päätös villan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1049/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös villan tuotantopalkkiosta
1048/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kartasto- ja tietopalvelutoimistojen ja maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista
1047/1991
Opetusministeriön päätös kuurojenpappien toiminnasta
1046/1991
Asetus metsän hyönteis ja sienituhojen torjunnasta
1045/1991
Asetus metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta
1044/1991
Työministeriön päätös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä
1043/1991
Valtioneuvoston päätös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä aiheutuvan vaaran torjunnasta
1042/1991
Valtioneuvoston päätös nostureista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 17 §:n muuttamisesta
1041/1991
Valtioneuvoston päätös orgaanisten tinayhdisteiden käytön rajoittamisesta
1040/1991
Asetus palvelujen markkinoinnin professorin viran perustamisesta määräajaksi Svenska handelshögskolaniin
1039/1991
Asetus sähkönkäyttötekniikan professorin viran perustamisesta määräajaksi Tampereen teknilliseen korkeakouluun
1038/1991
Asetus kansainvälisten suhteiden professorin viran perustamisesta määräajaksi Lapin yliopistoon
1037/1991
Asetus tietotekriikan professorin viran ja matematiikan apulaisprofessorin viran perustamista määräajaksi Vaasan yliopistoon
1036/1991
Asetus metallurgian professorin viran perustamisesta määräajaksi Oulun yliopistoon
1035/1991
Asetus taloushistorian varsinaisen professorin viran perustamisesta määräajaksi Helsingin yliopistoon
1034/1991
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1033/1991
Laki hierojan toimesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1032/1991
Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä liikevaihtoverotuksessa
1031/1991
Verohallituksen päätös pientntnaästä ennakkopalautuksena maksettavasta määrästä
1030/1991
Maatilahallituksen päätös peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetussa laissa tarkoitetusta kesannoinnista ja muista seikoista annetun maatilahallituksen päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1029/1991
Valtioneuvoston päätös pellon kesannoimissopimuksista ja -palkkioista vuonna 1991 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1028/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1027/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös höyrykattilaan tai painesäiliöön liitetyistä putkistoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1026/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastiain suunnittelusta ja valmistuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1025/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastia-asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1024/1991
Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta
1023/1991
Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1022/1991
Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1021/1991
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteena olevasta 1. korvausluokan tulorajasta
1020/1991
Valtioneuvoston päätös alkoholi- ja huumeneuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1019/1991
Asetus tarkastuslautakunnan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1018/1991
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
1017/1991
Asetus päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnasta
1016/1991
Asetus eraiden sosiaali- ja terveyshallituksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1015/1991
Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta
1014/1991
Asetus lukioasetuksen 16 §:n muuttamisesta
1013/1991
Asetus valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta
1012/1991
Asetus iltalukioasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1011/1991
Laki lukiolain 15 §:n muuttamisesta
1010/1991
Laki peruskoululain 10 a ja 23 §:n muuttamisesta
1009/1991
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1008/1991
Laki kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1007/1991
Asetus antorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1006/1991
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1005/1991
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1004/1991
Asetus Ilmailulaitoksen palveluksessa olevan henkilön käyttämisestä lentoliikenteen turvaamistoimenpiteiden suorittamiseen
1003/1991
Asetus VTT Technology Oy:n lainojen valtion takauksista
1002/1991
Asetus lisävaltuuksien antamisesta asunto-olojen kehittämisrahastolle lainanottoon vuonna 1991
1001/1991
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksien lisäämisestä vuonna 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.