Säädökset alkuperäisinä: 1991

1150/1991
Asetus eräiden vientitakuulain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1149/1991
Asetus eräiden laivanrakennustai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1148/1991
Asetus Mongolian kansantasavallan kanssa tieteellis-teknisestä ja taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1147/1991
Asetus vahingonkorvausvastuuta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1146/1991
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1145/1991
Laki Ahvenanmaan maakunnassa olevan kiinteän omaisuuden hankkimista ja hallintaa koskevan oikeuden rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1144/1991
Ahvenanmaan itsehallintolaki
1143/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös viljan laatuhinnoittelusta annetun maa- ja metsauml;talousministeriön päätöksen muuttamisesta
1142/1991
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnon suoritteista perittävistä maksuista
1141/1991
MAASTOLIIKENNEASETUS
1140/1991
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sekä eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1139/1991
Laki Kyrönjoen erityissuojelusta
1138/1991
Laki Turun Asennuspajan osakeyhtiöksi muuttamisesta aiheutuvista toimenpiteistä
1137/1991
Valtioneuvoston päätös ohran ja kauran vientikustannusmaksun muuttamisesta
1136/1991
Valtioneuvoston päätös lannoiteveron muuttamisesta
1135/1991
Asetus liikevaihtoveroasetuksen 9 §:n kumoamisesta
1134/1991
Asetus veronkantoasetuksen 23 §:n kumoamisesta
1133/1991
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1132/1991
Asetus toimenpiteistä valtion henkilöstövoimavarojen käytön tehostamiseksi
1131/1991
Asetus Suomen Punaisen Ristin säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta
1130/1991
Asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1129/1991
Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1128/1991
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1127/1991
Laki Neuvostoliiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1126/1991
Liikenneministeriön päätös telelaitosten yhdysliikenteestä
1125/1991
Valtioneuvoston päätös valtion nuorisoneuvostosta
1124/1991
Valtioneuvoston päätös valtion liikuntaneuvostosta
1123/1991
Asetus kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta annetun asetuksen muuttamisesta
1122/1991
SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS rajan määräämisestä eräin osin Leivonmäen ja Toivakan kuntien, Korpilahden ja Toivakan kuntien, Korpilahden ja Leivonmäen kuntien, Muuramen ja Säynätsalon kuntien, Korpilahden ja Muuramen kuntien, Jämsän kaupungin ja Korpilahden kunnan, Jämsän ja Jämsänkosken kaupunkien, Jyväskylän maalaiskunnan ja Toivakan kunnan, Jyväskylän maalaiskunnan ja Uuraisten kunnan sekä Keuruun ja Multian kuntien välillä
1121/1991
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä minkkikannan tervehdyttämiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1120/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista ja sekä lohkomisesta ja halkomisesta perittävistä pinta-alakorvauksista
1119/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien välillä
1118/1991
Asetus työsuojeluhallinnon eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1117/1991
Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta, työsuojelulautakunnista ja työsuojelulautakuntien poikkeuslupajaostoista annetun asetuksen muuttamisesta
1116/1991
Asetus tapattirmaviraston eräiden virkojen nimien m uuttamisesta
1115/1991
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1114/1991
Asetus erään kauppa- ja teollisuusministeriön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
1113/1991
Asetus yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen 7 a §:n muuttamisesta
1112/1991
Asetus humanistisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1111/1991
Asetus musiikkialan korkeakoulututkinnoista
1110/1991
Asetus tilastokeskuksesta
1109/1991
Asetus poliisin eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1108/1991
Laki liikuntalain muuttamisesta
1107/1991
Laki kiinteistövaihdosta valtion ja Rovaniemen kaupungin välillä
1106/1991
Valtioneuvoston päätös tavaroiden tuonnista tai viennistä ilman tuontilisenssiä tai hyväksyttyä vientitarkkailuilmoitusta
1105/1991
Asetus taiteen edistämisen järjestelystä
1104/1991
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1103/1991
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen lakkauttamisesta
1102/1991
Asetus Eläinlääketieteellisen korkeakoulun virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
1101/1991
Asetus kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen 3 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.